Trwa nabór wniosków o dofinansowanie bibliotek szkolnych i przedszkolnych z rządowego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-25 na zakup książek i wyposażenia. Termin składania wniosków na rok 2023 upływa już 31 października br. Czasu pozostało zatem niewiele, warto wypełnić wniosek i otworzyć nowy rozdział biblioteki!

 

Program pozwala sfinansować zakup książek dla placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych, w tym zakupy lektur szkolnych i nagród dla uczniów. W szkołach przewidziano także dofinansowanie na zakup elementów wyposażenia do biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo.
O dofinansowanie dla bibliotek szkolnych oraz przedszkoli mogą starać się organy prowadzące, a wysokość wsparcia finansowego będzie zależna od liczby dzieci/uczniów w określonej placówce (szkole lub przedszkolu). Wnioski składają dyrektorzy placówek uprawnionych do udziału w projekcie do organów prowadzących.

Wyposażenie i nowe technologie dla biblioteki:
Wybierz dla swojej biblioteki nowoczesny sprzęt multimedialny wraz z oprogramowaniem edukacyjnym oraz niezbędnymi akcesoriami komputerowymi. Zwiększ komfort korzystania z biblioteki uczniom i personelowi. Nasza oferta do najlepsze oparcie dla Twojej biblioteki.

Zestaw książek do biblioteki:
Wzbogać księgozbiór szkolny o najlepszą literaturę dla dzieci renomowanego wydawnictwa Dwukropek. Spraw, aby każde spotkanie z książką było dla uczniów wspaniałą, niezapomnianą przygodą.

Kochamy czytanie!

Wiemy, jak ważne jest czytanie i dostęp do wartościowych książek! Wspieramy aktywnie akcje promujące czytanie, m.in. ogólnopolski projekt dla przedszkoli „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury” i dla szkół „Czytam z klasą”.

 

POBIERZ ULOTKĘ

POBIERZ WNIOSKI

ZOBACZ KATALOG

Zaufaj nam i otwórz nowy rozdział w historii Twojej biblioteki szkolnej
wspólnie z Grupą MAC!

Skontaktuj się z nami – nr tel. DOK: 41 366 55 55.

Więcej informacji:

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego wynosi:

 1. dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:
 1. nie więcej niż 25 dzieci – 1500 zł,
 2. od 26 do 75 dzieci – 2500 zł,
 3. więcej niż 75 dzieci – 3000 zł;
 1. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich – 3000 zł;   dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4000 zł;
 2. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12 000 zł;
 3. dla bibliotek pedagogicznych – 3000 zł;
 4. dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi:
 1. nie więcej niż 70 – 2500 zł,
 2. od 71 do 170 – 3000 zł,
 3. więcej niż 170 – 4500 zł.

Informacja na stronie rządowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-edycja-2021-2025