dabd77e6770d66943a37a5a7610c15a3d762ef29.jpg

 

Numer dopuszczenia MEiN - 1122/2021

Cykl Wiedza o społeczeństwie, zgodnie z podstawą programową, służy kształtowaniu postaw obywatelskich i prowspólnotowych uczniów. Sprzyja zdobywaniu wiedzy dotyczącej kolejnych kręgów środowiskowych, z którymi styka się uczeń – od rodziny i szkoły, przez wspólnoty – lokalną i regionalną, aż do wspólnot – narodowej, państwowej i międzynarodowej. Pozwala nabywać i rozwijać umiejętności współdziałania i komunikacji społecznej oraz rozpoznawania i rozwiązywania prostych problemów życia społecznego. Kształtuje postawy: tolerancji, poszanowania praw człowieka i obywatela oraz odpowiedzialności za wspólne dziedzictwo – narodowe i ogólnoświatowe.

Grupa MAC S.A. przeprasza ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. za nieoznaczenie źródła przy wykorzystanym fragmencie badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o.: Polski patriota zna polską historię, ale nie musi płacić podatków, które zostało zamieszczone przez Grupę MAC S.A. w podręczniku dla klasy ósmej szkoły podstawowej pt. Wiedza o społeczeństwie na s. 137.

AUTORZY

Konstanty Adam Wojtaszczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1975). Doktor nauk politycznych (1979). Doktor habilitowany (1989). Profesor (1997). Od 1975 roku pracownik Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1998–2001 dyrektor tej placówki. Kierownik Katedry Prawa i Instytucji Unii Europejskiej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jolanta Itrich-Drabarek

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych UW (1986). Doktor nauk humanistycznych (1990). Doktor habilitowany nauk społecznych, profesor zwyczajny (2018), politolog. Dyrektor Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Izabela Malinowska

Magister prawa (1978), doktor nauk humanistycznych (1986), doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2008), profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego (2010), profesor tytularny w zakresie nauk społecznych (2015). Pracownik Katedry Nauki o Państwie i Administracji Publicznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Ewa Marciniak

Doktor habilitowany nauk społecznych w dziedzinie nauki o polityce, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego – zajmuje się psychologicznymi aspektami komunikacji społecznej i zachowaniami politycznymi (uwarunkowania aktywności politycznej i społecznej, kształtowanie wizerunku i autoprezentacje, style komunikowania się w przestrzeni publicznej).

Tomasz Słomka

Doktor habilitowany nauk społecznych, politolog ustrojoznawca, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Systemów Politycznych) oraz wykładowca w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1996).

Ewa Stasiak-Jazukiewicz

Profesor nauk społecznych, politolog, medioznawca, kierownik Katedry Polityk Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji z zakresu systemów medialnych, polityki medialnej i polityki informacyjnej.

Jarosław Szczepański

Doktor prawa (2016), nauk o polityce i administracji (2019), pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. W latach 2016– 2017 prodziekan do spraw naukowych na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj, od 2017 r. prezes zarządu Fundacji Instytut Nauki o Polityce.

Piotr Tosiek

Doktor habilitowany nauk społecznych, politolog i prawnik, adiunkt w Katedrze Prawa i Instytucji Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jacek Wojnicki

Profesor nauk społecznych, politolog, ustrojoznawca, kierownik Katedry Systemów Politycznych UW, pracownik Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

ZOBACZ POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ SERIĘ

 

Jesteś zainteresowana/y prezentacją oferty w Twojej placówce?

 


POZNAJ MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA SERII

dabd77e6770d66943a37a5a7610c15a3d762ef29.jpg

Podręcznik

Podstawowe narzędzie pracy nauczyciela i ucznia. Starannie zaprojektowana szata graficzna, przemyślana struktura podręcznika oraz czytelna nawigacja ułatwiają naukę wiedzy o społeczeństwie. Bogate w wiedzę teksty, różnorodne ilustracje – wykresy, schematy, zdjęcia, mapy – oraz urozmaicone ćwiczenia stanowią podstawowe atuty publikacji, czyniąc ją przyjazną dla ucznia i nauczyciela.

dabd77e6770d66943a37a5a7610c15a3d762ef29 (1).jpg

Przewodnik metodyczny

Publikacja zawiera liczne materiały dydaktyczne stanowiące wsparcie dla nauczycieli w codziennej pracy. Zostały w niej umieszczone między innymi rozkład materiału, plan wynikowy, scenariusze lekcji, propozycje projektów, karty pracy i sprawdziany.

dabd77e6770d66943a37a5a7610c15a3d762ef29 (2).jpg

Multibook

Podręcznik w wersji cyfrowej, wzbogacony atrakcyjnymi zasobami multimedialnymi, np.: ćwiczeniami interaktywnymi, filmami, galeriami zdjęć i pokazami slajdów. Taka forma przedstawiania treści jest ciekawa i bliska uczniom, dzięki czemu nauka przedmiotu jest bardziej atrakcyjna i sprzyja zro-zumieniu prezentowanych zagadnień.

 

wos.png

 

Zobacz koncepcję serii

 

Zachęcamy do przejrzenia materiałów okazowych - fragmentu podręcznika dotyczącego wybranego działu. Materiał pochodzi z publikacji dla klasy 8. 

 

 

 


Chcesz poznać bliżej cykl WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE?

Jesteś zainteresowana/y otrzymaniem swojego podręcznika do klasy 8 w wersji drukowanej? Wypełnij formularz.