Na początku 2024 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło proces wdrażania zmian w nauczaniu. Jego głównym celem jest „uszczuplenie” obowiązujących od 2017 roku podstaw programowych o około 20%, co umożliwi nauczycielom
i uczniom spokojniejszą i bardziej dogłębną realizację treści, a w konsekwencji efektywniejsze kształcenie, a w szczególności:

  • zwiększenie nacisku na rozwijanie umiejętności praktycznych zamiast wiedzy teoretycznej lub encyklopedycznej,
  • zmniejszenie ilości materiału przeznaczonego do opanowania przez ucznia, co przełoży się na większą motywację do uczenia się, rozwijanie zdolności i zainteresowań oraz kształtowanie właściwych przekonań i postaw,
  • zapewnienie adekwatności zakresu treści nauczania – wymagań szczegółowych do wymiaru godzin nauczania przedmiotów.

Projekty rozporządzeń uszczuplających podstawy programowe zostały upublicznione na stronie www.men.gov.pl 23 kwietnia 2024 roku i przekazane do konsultacji publicznych, które potrwają do 13.05.2024. Projekty rozporządzeń dotyczą zmian
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zatwierdzone rozporządzenia zmieniające podstawy programowe poznamy w czerwcu 2024 roku.

Wydawnictwo MAC Edukacja na bieżąco monitoruje proponowane i wdrażane przez MEN zmiany w systemie oświaty, które znajdą odzwierciedlenie w publikacjach przygotowanych dla uczniów i dla nauczycieli.
„Odchudzenie” podstaw programowych w 2024 roku dotyczy podstaw programowych w klasach 4–8 do przedmiotów:


Ważna informacja od MEN:

proponowane zmiany w podstawie programowej zostały przygotowane tak, by nie było konieczności wymiany podręczników.
W roku szkolnym 2024/2025 i w latach kolejnych uczniowie będą mogli korzystać z dotychczasowych podręczników.

„Odchudzenie” podstaw programowych w 2024 roku nie dotyczy podstaw programowych w klasach 4–8 do przedmiotów:

Przyroda, Plastyka, Muzyka, Technika, Edukacja dla bezpieczeństwa


Jesteśmy przygotowani do reform wdrażanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Większość zaproponowanych zmian dotyczy ograniczenia treści oraz wymagań zawartych w podstawach programowych.

Jesteśmy przygotowani, by w przejrzysty i czytelny sposób zakomunikować wszelkie niezbędne zmiany tak, aby nauczyciele mieli pewność i komfort korzystania z uaktualnionych wersji podręczników.

Ponieważ „uszczuplenie” podstaw może dotyczyć zarówno pojedynczych zagadnień i sformułowań, jak i większych bloków tematycznych, zdecydowaliśmy się na proste oznaczenia, które nie ingerują w układ podręczników.

Specjalnie oznaczyliśmy również okładki podręczników, które uwzględniają uszczuplenie podstaw programowych.

>