Muzyka pozwala tworzyć niepowtarzalny świat przeżyć i wzruszeń, które wzbogacają nasze życie. Odpręża, wprawia w dobry nastrój i redukuje stres. – Jedni kochają muzykę za jej walory artystyczne, za wartości, które przekazuje choćby w tekście, inni za to, że jest przy czym się bawić. Myślę, że każdy z nas w mniejszym bądź większym stopniu jest wrażliwy na dźwięki. Muzyka nas otacza i jest niezbędnym elementem naszego życia – mówi Artur Orzech, muzyk, dziennikarz muzyczny i Ambasador podręczników do muzyki Wydawnictwa MAC Edukacja.

 

Jak powinien wyglądać dobry podręcznik do muzyki? – Powinien być pewną bazą, bardzo dobrze skonstruowaną i ciekawą dla młodego człowieka. To nie mogą być tylko kartki zapisane drukiem, językiem encyklopedycznym. Podręcznik powinien być pisany przystępnie, bazując jednocześnie na możliwościach audiowizualnych. Z całą odpowiedzialnością przeczytałem podręczniki do muzyki Wydawnictwa MAC Edukacja. Bardzo cieszy mnie zamysł interaktywności „Akademii młodego melomana”. Nie wystarczy powiedzieć, że jakiś utwór Mozarta, Bacha czy Pendereckiego jest cenny współcześnie, ale należy go pokazać. Tak właśnie jest w podręczniku MACa – dodaje Artur Orzech.

 

 

 

MUZYKA

Seria Muzyka rozwija zdolności i zainteresowania ucznia, odkrywa przed nim świat muzycznej kultury ‒ polskiej i europejskiej ‒ oraz zachęca do czynnego uczestnictwa w życiu artystycznym szkoły i środowiska. Treści nauczania obejmują wiadomości z zakresu: zasad muzyki, podstawowych form muzycznych, klasyfikacji instrumentów muzycznych, wybranych zagadnień z historii muzyki, folkloru ludowego, tańców narodowych i towarzyskich. Ponadto seria uwzględnia różne formy aktywności muzycznej ucznia, takie jak: śpiew, gra na instrumentach, taniec i ruch przy muzyce, percepcja muzyki oraz twórczość muzyczno-ruchowa.

Klasa 4 - numer dopuszczenia MEN - 909/1/2022/z1

Klasa 5 - numer dopuszczenia MEN - 909/2/2018

Klasa 6 - numer dopuszczenia MEN - 909/3/2019

Klasa 7 - numer dopuszczenia MEN - 909/4/2020/z1

 

AUTOR

Teresa Wójcik

Nauczyciel dyplomowany muzyki, od wielu lat pracuje z młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Absolwentka wychowania muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach i Studium Tańca Współczesnego pod patronatem Ministerstwa Kultury. W swojej pracy dydaktycznej wprowadza nowatorskie, aktywizujące uczniów, metody nauczania. Jest zwolenniczką poglądu, że wrażliwość muzyczną dzieci i młodzieży można skutecznie rozwijać poprzez praktyczne działania: śpiew, aktywne słuchanie muzyki, taniec, muzykowanie na instrumentach oraz improwizację muzyczną. Ponadto jest autorką zeszytów ćwiczeń, opracowań metodycznych, planów wynikowych i przedmiotowych systemów oceniania. Uczestniczyła w pracach zespołu tworzącego podstawę programową z przedmiotu muzyka (2009 r.).

 

MUZYKA

Zobacz zupełnie nową koncepcję podręczników

 

 

 


ZOBACZ POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ SERIĘ

muzyka.png

 

Zobacz koncepcję serii

Zachęcamy do przejrzenia materiałów okazowych - fragmentu podręcznika, zeszytu ćwiczeń i poradnika metodycznego dotyczącego wybranego działu. Materiał pochodzi z publikacji dla klasy 5. 

 

 


Przesłuchaj wybrane utwory dla klasy 4

 

 

 


Chcesz poznać bliżej cykl MUZYKA?

Jesteś zainteresowany cyklem MUZYKA? Wypełnij formularz i zamów wizytę konsultanta oświatowego MAC.