„Posiłek w szkole i w domu” w latach 2024 - 2028.

Kolejna edycja Programu „Posiłek w szkole i w domu”, dzięki któremu samorządy mogą otrzymać wsparcie finansowe na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych. W ramach modułu 3, rząd będzie wspierał finansowo samorządy w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Wsparcie mogą otrzymać:
- publiczne szkoły podstawowe, w tym funkcjonujące w zespołach szkół, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i specjalnych ośrodkach szkolno–wychowawczych;
- publiczne szkoły artystyczne, które realizują kształcenie ogólne w ramach szkoły podstawowej;

Maksymalna kwota wsparcia będzie wynosić:
- 80 tys. zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni); doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły być uruchomione; stworzenie nowych stołówek szkolnych;
- 25 tys. zł – na wsparcie w adaptacji i wyposażeniu pomieszczeń, które przeznaczone są do spożywania posiłków (jadalni);

Wnioski o dofinansowanie szkoły mogą składać do 15 kwietnia danego roku. Grupa MAC oferująca kompleksowe rozwiązania dla edukacji przygotowała dla szkół specjalną ofertę na ekonomiczne wykorzystanie dofinansowania z programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zapoznaj się z ofertą MAC

Zapoznaj się z ofertą MACZobacz katalog


Ważne fakty

Asset 21.png

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Program jest skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Asset 23.png

Ile wynosi dofinansowanie?

80 tys. zł - na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni ) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienie nowych stołówek;
25 tys. zł - na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

67df9977b14a32d5b9823118a49304afdb79f4e0.png

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach modułu 3 Program „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania:

doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek,

wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

UWAGA! Wsparcie dla danej szkoły będzie udzielane w ramach tylko jednego działania.

Asset 22.png

Ile wynosi wkład własny?

Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie.


WAŻNE TERMINY

15042024.jpg

15.04.2024 – Przekazanie przez szkoły danych niezbędnych do objęcia ich wsparciem finansowym – do Organów Prowadzących

30042024.jpg

30.04.2024 – Składanie wniosków przez Organy Prowadzące do Wojewodów

31052024.jpg

31.05.2024 – Kwalifikacja szkół do objęcia wsparciem przez wojewodów

30062024.jpg

30.06.2024 – Przekazanie szkołom środków na wsparcie w ramach Programu

 

 


MATERIAŁY DO POBRANIA

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego "Posiłek w szkole i w domu"

Pytania i odpowiedzi

doc_download.png

Sprawozdanie szkoły do organu prowadzącego

Załącznik do wniosku - wykaz szkół objętych wnioskiem

 

 


SKORZYSTAJ Z PROGRAMU

 

 

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i umówimy na spotkanie z Konsultantem Oświatowym.