Klasa 4 - Numer dopuszczenia MEN - 905/1/2022/z1

Klasa 5 - Numer dopuszczenia MEN - 905/2/2024/z1

Klasa 6 - Numer dopuszczenia MEN - 905/3/2019

Klasa 7 - Numer dopuszczenia MEN - 905/4/2022/z1

Klasa 8 - Numer dopuszczenia MEN - 905/5/2021

Założeniem serii Informatyka jest wdrażanie uczniów do samodzielnego wykonywania różnorodnych zadań za pomocą komputera. Dzięki temu dzieci, oprócz zdobywania wiedzy, będą rozwijać nabyte wcześniej oraz nowo poznane umiejętności. Podręcznik oferuje duży wybór ćwiczeń i zadań do wykonania, co pozwala na indywidualizację nauczania, tak aby każdy uczeń mógł rozwijać swoje predyspozycje i zainteresowania. Oprócz nauki obsługi komputera i jego oprogramowania zaprezentowano również wykorzystanie w praktyce funkcji programów komputerowych oraz opisano budowę i zastosowanie urządzeń komputerowych. Ponadto uczniowie nauczą się podstaw programowania wizualnego oraz bezpiecznego wykorzystywania zasobów internetu.

 

AUTOR

Jolanta Pańczyk

Nauczyciel dyplomowany z 29-letnim stażem. Uczy informatyki w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym. Ma uprawnienia do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Jest autorką licznych materiałów edukacyjnych – podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz poradników metodycznych, głównie z zakresu informatyki. Współpracowała z wydawnictwem Helion i wydawnictwem MAC Edukacja. W latach 2008–2009 ukazała się seria Dodaj do ulubionych, przeznaczona do nauczania informatyki w klasach 4–6 szkoły podstawowej. W roku 2006 dwuczęściowy podręcznik do gimnazjum Informatyka Europejczyka został uhonorowany główną nagrodą w kategorii Podręczniki szkolne w dwudziestej edycji ogólnopolskich targów edukacyjnych w Polsce – EDUKACJA XXI – organizowanych corocznie w Warszawie.

 

Informatyka

Zobacz zupełnie nową koncepcję podręczników

 

 


ZOBACZ POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ SERIĘ

ikonka_strzalka.png

b>Ułatwia zrozumienie działania programów komputerowych, dzięki pokazaniu krok po kroku poszczególnych etapów postępowania w zakresie ich obsługi.

 

 

Podręcznik ukazuje najnowsze osiągnięcia techniki i nowoczesne urządzenia. Prezentuje naukę obsługi programów komputerowych, opisuje ich budowę oraz zastosowanie.

Moduł Krok po kroku w sposób poglądowy i opisowy przedstawia kolejne etapy postępowania, dzięki czemu jest ono dla ucznia zrozumiałe.

Kolorowa szata graficzna zaciekawia ucznia i pobudza do poszerzenia wiedzy o wybranych zagadnieniach.

ikonka_strzalka.png

Kształci praktyczne umiejętności i rozwija wyobraźnię przez liczne ćwiczenia oraz prezentowanie uczniom zagadnień, które są im bliskie i mogą być przydatne w życiu codziennym.

 

 

Podręcznik uczy samodzielnego wyszukiwania potrzebnych informacji w internecie.

Podręcznik prezentuje zagadnienia bliskie dzieciom i potrzebne w życiu codziennym oraz ułatwiające naukę własną w zakresie innych przedmiotów.

ikonka_strzalka.png

Ułatwia pracę ze zróżnicowanym zespołem klasowym dzięki licznym ćwiczeniom i zadaniom przeznaczonym dla uczniów o różnych umiejętnościach i predyspozycjach.

 

 

Moduł Więcej na temat stanowi urozmaicenie toku narracji i jest przeznaczony dla uczniów zainteresowanych przedmiotem.

Zróżnicowane ćwiczenia pozwalają nauczycielom na indywidualizację pracy z uczniami, a niektóre z nich kształcą umiejętności pracy w grupie.

Przedstawienie treści nauczania w formie infografiki ułatwia uczniowi poznanie nowych pojęć i zapamiętywanie ważnych informacji.

ikonka_strzalka.png

Pobudza ciekawość poznawczą uczniów przez prezentację najnowszych osiągnięć technologicznych, a także gry i zabawy dydaktyczne rozwijające logiczne myślenie.

 

Ciekawe ćwiczenia podsumowujące na koniec działu to doskonały sposób na powtórzenie i utrwalenie nowo poznanych treści.

Na początku każdej lekcji znajduje się moduł Podejmij temat, którego zadaniem jest zaciekawienie uczniów i wprowadzenie w tematykę zajęć.

Dzięki modułowi Ciekawe! uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania.

Podstawowe informacje zamieszczone są w tekście głównym. Nowe pojęcia są w nim wyróżnione, a ich znaczenie wyjaśnione innym kolorem czcionki.

 

 

 

 

 


Chcesz poznać bliżej cykl INFORMATYKA?

Jesteś zainteresowany cyklem INFORMATYKA? Wypełnij formularz i zamów wizytę konsultanta oświatowego MAC.