Aktualne projekty

ikonka_strzalka.png

„Wspierające przedszkole – rozwój każdego dziecka”

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, w tym ze szczególnym uwzględnieniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwój kompetencji i nabycie nowych kwalifikacji piętnastu nauczycieli wychowania przedszkolnego z miasta Kielce, w tym z:
Przedszkola Samorządowego nr 24
Przedszkola Samorządowego nr 30
Przedszkola Samorządowego nr 31
Przedszkola Samorządowego nr 39

Szczegóły i dokumentacja projektu


Archiwalne projekty 2015-2020

twojawiedza_twojaprzyszłosc_logo2.png

Twoja wiedza – Twoja przyszłość

Projekt "Twoja wiedza – Twoja przyszłość”  - Projekt będzie realizowany ramach Poddziałania 8.3.4 „Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły i dokumentacja projektu

 

cyfrowaszkola.PNG

E-podręczniki

Projekt „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” – to przedsięwzięcie realizowane w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3, Poddziałanie 3.3.3, w okresie od 1.11.2012 r. do 30.06.2015 r.

Szczegóły i dokumentacja projektu

sku_logo.png

Szkoły kreatywnych umysłów

Grupa MAC S.A. (wówczas Grupa Edukacyjna S.A.) w dniu 1.10.2012 r. w ramach poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 rozpoczęła realizację projektu pt.: „Szkoły kreatywnych umysłów”. Wartość dofinansowania w projekcie wynosi prawie 4,5 mln zł. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.10.2012 r. do 31.08.2015 r.

Szczegóły i dokumentacja projektu

 

Szkola_Tik_na_Tak_male.png

Szkoła TIK na TAK

Z satysfakcją informujemy, że Grupa MAC otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Szkoła TIK na TAK!”. Celem głównym projektu jest rozwój i zwiększenie efektywności nowoczesnego nauczania zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. W ramach projektu zostaną zastosowane kompleksowe rozwiązania z zakresu (TIK) czyli Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, takie jak doposażenie szkół i włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.

Szczegóły projektu

salonik_wesolej_ciuchci.png

Salonik literacki Wesołej Ciuchci

„Salonik Literacki Wesołej Ciuchci” to projekt realizowany przez Grupę MAC dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki 2019. Celem głównym projektu jest rozwój działalności animacyjnej Dziecięcej Księgarni Edukacyjnej ,,Wesoła Ciuchcia”, jako ośrodka promującego czytelnictwo i kształcenie zachowań czytelniczych.

Szczegóły projektu


Archiwalne projekty przed 2015

wirtualnelekcje.jpg

WirtualneLekcje.pl

Projekt polegał na stworzeniu platformy edukacyjnej WirtualneLekcje.pl. Jest to pierwsze na rynku narzędzie do tworzenia lekcji wyłącznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej we wszystkich etapach nauczania, w tym edukacji wczesnoszkolnej.

hricon.png

Doskonalenia kadr GE S.A.

Grupa MAC S.A. (wówczas Grupa Edukacyjna S.A.) zrealizowała w ramach poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 projekt pt.: „Doskonalenie kadr GE S.A.” skierowany do 124 pracowników spółki. Celem przedsięwzięcia był wzrost kapitału intelektualnego Spółki poprzez podniesienie kompetencji kadry. Wartość projektu wyniosła: 485.763,00 zł, a czas realizacji to: 1.11.2011 r. - 30.10.2012 r..

hricon.png

Rozwój kompetencji pracowników

Spółka była partnerem w projekcie pt.: „Kompleksowy rozwój kompetencji pracowników GE” z poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, którego celem był wzrost potencjału adaptacyjnego poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników oraz ponadregionalnej sieci kooperacyjnej Grupy MAC S.A. (wówczas Grupy Edukacyjnej S.A.) Beneficjentem projektu była firma GROW coaching & consulting z Warszawy. Skierowany był on do 271 pracowników oraz osób współpracujących na umowę cywilno-prawną. Wartość projektu wyniosła 1.992.403,34 zł. Okres realizacji: 15.12.2008 r. – 14.12.2010 r.