Wywiad z Andrzejem Pągowskim

O współpracę z nim zabiegali najwięksi polscy reżyserzy, a plakat teatralny jego autorstwa zwiastował sztuce niezwykły sukces. Jest laureatem dziesiątek nagród środowiska artystycznego, m.in. nagrody magazynu "The Hollywood Reporter”, nagrody Stanisława Wyspiańskiego czy Międzynarodowego Konkursu na Plakat Filmowy w Chicago. Andrzej Pągowski, Ambasador podręczników do plastyki Wydawnictwa MAC Edukacja, opowiada, jakim uczniem był, co zbudowało jego wrażliwość i dlaczego plastyka powinna zajmować ważne miejsce w szkole.

 

 

Klasa 4 - numer dopuszczenia MEN - 898/1/2022/z1

Klasa 5 - numer dopuszczenia MEN - 898/2/2018

Klasa 6 - numer dopuszczenia MEN - 898/3/2019

Klasa 7 - numer dopuszczenia MEN - 898/4/2020/z1

Koncepcja serii Plastyka pod względem rozkładu treści nauczania oparta jest – zgodnie z nową podstawą programową – na spiralnej metodzie nauczania – najpierw podawane są wiadomości logicznie i znaczeniowo nadrzędne wobec kolejnych, następnie są one powtarzane, rozszerzane i utrwalane w kolejnych klasach. W klasach 4 i 5 uczeń systematycznie poznaje język sztuk plastycznych, jednocześnie zdobywając wiedzę o podstawowych problemach plastycznych osadzonych w dziedzinach sztuki (takich jak: rysunek, malarstwo, architektura, rzeźba, grafika, sztuka użytkowa, fotografia, film, teatr). W klasie 6 i 7 zagadnienia treści i formy dzieł sztuki z różnych epok ujęte są problemowo z uwzględnieniem opisów dzieł rysunkowych, malarskich, rzeźbiarskich i architektonicznych reprezentatywnych dla najważniejszych epok, stylów i kierunków w sztuce.

 

AUTORZY

Marzena Kwiecień

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny), Wydział Pedagogiczny, kierunek – wychowanie plastyczne. Nauczyciel dyplomowany przedmiotu plastyka. Pracowała w szkole podstawowej i w gimnazjum. Autorka i współautorka plastycznych publikacji edukacyjnych w zakresie edukacji przedszkolnej, szkoły podstawowej i gimnazjum. Redaktor merytoryczny projektów wydawniczych w wydawnictwie MAC Edukacja. Aktywność twórczą realizuje w dziedzinie rysunku i malarstwa.

 

 

Wojciech Sygut

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, kierunek – wychowanie plastyczne. Do 2001 roku nauczyciel przedmiotu plastyka w szkole podstawowej i w gimnazjum. Autor i współautor podręczników i publikacji okołopodręcznikowych z przedmiotu plastyka dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej i dla gimnazjum. Koordynator projektów wydawniczych w wydawnictwie MAC Edukacja. Aktywność twórczą realizuje w dziedzinie fotografii.

 

Plastyka

Zobacz zupełnie nową koncepcję podręczników

 

 

 


ZOBACZ POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ SERIĘ

plast.png

 

Zobacz koncepcję serii

Zachęcamy do przejrzenia materiałów okazowych - fragmentu podręcznika, zeszytu ćwiczeń i poradnika metodycznego dotyczącego wybranego działu. Materiał pochodzi z publikacji dla klasy 5. 

 

 

 

 

 


Chcesz poznać bliżej cykl PLASTYKA?

Jesteś zainteresowany cyklem PLASTYKA? Wypełnij formularz i zamów wizytę konsultanta oświatowego MAC.