Szanowni Państwo,

wybór idealnych podręczników i zeszytów ćwiczeń to klucz do komfortowej pracy oraz kompleksowego podejścia do nauczania. W tym roku ponownie staniecie Państwo przed tą fundamentalną decyzją. Mamy nadzieję, że nasze propozycje będą najlepszym rozwiązaniem. Przygotowaliśmy sprawdzone materiały, ciekawe narzędzia i nowości dydaktyczne, które zostały stworzone we współpracy z ekspertami.

Wydawnictwo MAC Edukacja opracowało ofertę w pełni dostosowaną do wymagań MEN, uwzględniając przy tym wytyczne dotyczące kwot dotacji przeznaczonych na jednego ucznia w 2024 roku.

W nadchodzącym roku szkolnym 2024/2025 wsparcie przeznaczone jest na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas 2, 5 i 8, a także materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas 1 - 8 szkoły podstawowej. Pragniemy zaznaczyć, że chcąc zapewnić swojej szkole najdogodniejszy termin dostawy, należy jak najszybciej przesłać wypełnione wnioski do organu prowadzącego.

Cykle Wydawnictwa MAC Edukacja to sprawdzony wybór! Pracujemy dla nauczycieli i uczniów od ponad 35 lat. Z naszą kompleksową ofertą możecie Państwo zapoznać się na stronie internetowej oraz skorzystać z pomocy konsultantów oświatowych, którzy wprowadzą w MACowy świat! Zapraszamy!

Abyście byli Państwo na bieżąco przygotowaliśmy formularze, akty prawne oraz przydatne informacje z MEN.

 


Dlaczego warto zamówić wcześniej?

transport.png

Gwarancja dostawy publikacji do końca sierpnia,

spokojny-początek.png

Spokojny początek roku szkolnego,

bezpłatny-zwrot.png

Bezpłatny zwrot nadwyżki zamówionych publikacji,

możliwość-dosłania.png

Możliwość dosłania brakujących egzemplarzy publikacji.


Harmonogram

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/rozporzadzenie-ministra-edukacji-z-dnia-28-lutego-2024-r-w-sprawie-dotacji-celowej-na-wyposazenie-szkol-w-podreczniki-materialy-edukacyjne-i-materialy-cwiczeniowe-w-2024-r


Od 1 KWIETNIA 2024 r.
obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 lutego 2024 r.,
które dotyczy dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne,
a także materiały ćwiczeniowe w 2024 roku oraz określa:

 • Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej
 • Tryb i terminy udzielania ze szczegółowym sposobem rozliczania wykorzystania dotacji celowej, a w tym kwot refundacji
 • Wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji
 • Sposób przekazywania przez dyrektora szkoły jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej oraz kwot refundacji
 • Sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej.
*Szczegółowe informacje znajdują się w Dzienniku Ustaw z 2024 r. poz. 413: https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000041301.pdf

 

 


Wysokość dotacji


UCZNIOWIE Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/rozporzadzenie-ministra-edukacji-z-dnia-28-lutego-2024-r-w-sprawie-dotacji-celowej-na-wyposazenie-szkol-w-podreczniki-materialy-edukacyjne-i-materialy-cwiczeniowe-w-2024-r


Akty prawne

 • DO POBRANIA – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz.611)
 • DO POBRANIA – Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.
 • DO POBRANIA – Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 11 maja 2023 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
 • DO POBRANIA – Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.
 • DO POBRANIA – Rozporządzenie Ministra Edukacji z dn. 28 lutego 2024 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r.

Niezbędne dokumenty

Załączniki potrzebne m.in. do:
UZYSKANIA DOTACJI, ROZLICZENA DOTACJI DO KOŃCA ROKU BUDŻETOWEGO
dostępne są na stronie:
dotacjepodreczniki.mein.gov.pl

 

 


ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

 


CO ZROBIĆ Z NIEWYKORZYSTANYMI ŚRODKAMI Z DOTACJI?

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ!

Szkoła Podstawowa kl. 1 - 3*

*Oferta przy niewykorzystaniu środków na materiały ćwiczeniowe.

Oferta uzupełniająca

 

Szkoła Podstawowa kl. 4 - 8

Zbiory zadań, atlasy

 

 


Formularz zamówienia - Szkoła podstawowa - r. szk. 2024/2025

 

 


Formularz zamówienia - Przedszkole - r. szk. 2024/2025

 

 


Jak złożyć zamówienie KROK PO KROKU?

Zapoznaj się z naszą ofertą, m.in. dotacyjną i SPE* 
Złóż odpowiedni wniosek o dotację w należytej jednostce samorządu terytorialnego (JST)* 
Złóż zamówienie do Wydawnictwa MAC Edukacja
Zapoznaj się z terminem realizacji zamówienia
W przypadku pytań lub problemów z zamówieniem skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta 
Ewentualne reklamacje lub zwroty zgłoś do nas

*Dotacje dotyczą szkół podstawowych.

 

 


W Grupie MAC oferujemy wygodne formy składania zamówień:

Grupa MAC - Składanie zamówień
W dogodnym terminie

W dogodnym terminie

W Dziale Obsługi Klienta

W Dziale Obsługi Klienta

Infolinia: 41 366 55 55
Fax: 41 366 33 02
E-mail: kontakt@mac.pl

W księgarni edukacyjnej MAC otrzymacie możliwość:

Przeglądania katalogów i produktów MAC on-line

Przeglądania katalogów i produktów MAC on-line

Zamawiania produktów z oferty MAC z odroczonym terminem płatności i wskazaniem późniejszej daty

Zamawiania produktów z oferty MAC z odroczonym terminem płatności i wskazaniem późniejszej daty

Przeglądania i akceptacji ofert

Przeglądania i akceptacji ofert

Przeglądania historii zamówień i faktur złożonych za pośrednictwem każdego kanału Grupy MAC

Przeglądania historii zamówień i faktur złożonych za pośrednictwem każdego kanału Grupy MAC

Składania reklamacji i realizacji zwrotów

Składania reklamacji i realizacji zwrotów

Specjalne promocje dla nauczycieli

Specjalne promocje dla nauczycieli


Najczęściej zadawane pytania

 1. Co należy zrobić, aby otrzymać duplikat faktury?
  Z uwagi na to, że w Grupie MAC S.A. wprowadzony został system faktur elektronicznych - w przeważającej większości przypadków placówki otrzymują faktury na adres mailowy wskazany w zamówieniu. Jeśli klient nie korzystał z opcji wysyłki w wersji elektronicznej, to aby otrzymać duplikat faktury prosimy o kontakt z infolinią pod numerem +41 366 55 55 lub wysłać wiadomość mailową na adres: kontakt@mac.pl
 2. Czy możliwe jest przedłużenie terminu płatności, określonego na fakturze? Gdzie należy zgłosić prośbę o taką zmianę?
  Aby przedłużyć termin płatności prosimy o kontakt mailowy pod adresem naleznosci@mac.pl. W wiadomości bardzo prosimy o wskazanie numeru faktury, której dotyczy przedłużenie terminu płatności.
 3. Jeśli na moim koncie widnieje nadpłata, to w jaki sposób zostaną zwrócone środki?
  Klienci wraz z fakturą elektroniczną dotyczącą zwrotu otrzymują w wiadomości transakcyjnej wszystkie dane, które są potrzebne do zgłoszenia zwrotu. W przypadku faktury papierowej dołączony jest wydruk z taką samą informacją jak w mailu.
  Potrzebne informacje do wykonania zwrotu nadpłaty:
  • Numer faktury korygującej
  • Numer klienta z faktury
  • Numer rachunku bankowego
  • Nazwa oraz dokładne dane adresowe właściciela rachunku bankowego
  • Imię i nazwisko osoby wnioskującej o zwrot nadpłaty wraz z zajmowanym w placówce stanowiskiem
  W przypadku zaistniałej nadpłaty, wynikającej z wystawienia faktury korygującej, prosimy o uzupełnienie powyższych informacji i przesłanie ich na adres: kontakt@mac.pl.
 4. Czy istnieje możliwość sprawdzenia, czy moja faktura została opłacona?
  W celu sprawdzenia statusu faktury prosimy o kontakt telefoniczny z infolinią +41 366 55 55 lub mailowy pod adresem kontakt@mac.pl.
 5. Jakie zmiany mogą zostać wprowadzone na fakturze korygującej? Czego dotyczą?
  Korekta faktury dotycząca zmiany nabywcy dotyczy zawsze faktury pierwotnej, dane nabywcy na fakturze korygującej dotyczącej np. zwrotu nie ulegają zmianie. Zmiana danych dotyczy tylko nabywcy. Odbiorcę zmieniamy notą korygującą. Aby dokonać zmiany nabywcy prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@mac.pl lub telefoniczny +41 366 55 55
 6. Czy w sytuacji złożenia kilku zamówień jest możliwość stworzenia jednej, zbiorczej faktury?
  Tak, jest to możliwe. Konsultant oświatowy lub specjalista wprowadzając zamówienia, weryfikuje je pod kątem zgodności danych (termin płatności, termin dostawy, osoba kontaktowa). Jeżeli mamy kilka zamówień i dane są zgodne - system połączy je w jedną fakturę. Jeśli przeciwnie - oczekują Państwo osobnych faktur to prosimy o kontakt z konsultantem oświatowym lub specjalistą.
 7. Co w sytuacji, gdy chcę zwrócić towar? Czy mam to zrobić samodzielnie?
  Zwroty umawiane są przez Dział Obsługi Klienta. Bardzo rzadko towar odsyłany jest samodzielnie przez klientów. Jeśli jednak taka sytuacja będzie miała miejsce i chcieliby Państwo sprawdzić status sprawy, to aby przyspieszyć prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@mac.pl lub telefonicznie +41 366 55 55. Dodatkowo potrzebny będzie numer listu przewozowego.
 8. W jaki sposób mogę zmienić dane na fakturze?
  Klient może zgłosić taką prośbę mailowo lub telefonicznie – prosimy wysłać formularz na adres: kontakt@mac.pl lub podać potrzebne informacje do wypełnienia go podczas rozmowy telefonicznej +41 366 55 55.
 9. Czy jest to właściwe, że na fakturach znajdują się różne numery kont do zapłaty?
  Tak, na fakturach wystawionych przez Grupę MAC S.A generowane są indywidualne numery rachunków. Dzięki temu, że każda faktura dla placówki ma inny numer rachunku - indywidualny dla faktury, dzięki temu możemy łatwo zarządzać płatnościami i ich identyfikacją.
 10. Czy jest możliwe, aby faktura została wystawiona na dane Rady Rodziców?
  Tak, wystawiamy takie faktury - nabywcę na fakturze uzgadnia osoba przyjmująca zamówienie, zazwyczaj jest to konsultant oświatowy lub specjalista.
 11. Jak złożyć zamówienie dotacyjne?
  Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami oświatowymi i specjalistami oraz Działem Obsługi Klienta. Bezpośredni kontakt pozwoli złożyć zamówienia dotacyjne, a także uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące oferty. Kontakt mailowy na adres: kontakt@mac.pl lub telefoniczny +41 366 55 55.
 12. Kiedy mija termin złożenia zamówienia na ofertę w ramach dotacji?
  Placówka ma prawo wykorzystania przyznanych kwot dotacji do 31 grudnia danego roku.
 13. Czy w ramach dotacji możliwy jest dostęp do podręczników i zeszytów ćwiczeń dla dzieci niedowidzących?
  Tak, oferujemy taką możliwość poprzez skorzystanie z dwóch sposobów.
  Pierwszym jest skorzystanie z materiałów do samodzielnego wydruku przez placówkę. Materiały przekazujemy po wypełnieniu przez szkołę oświadczeniaPOBIERZ OŚWIADCZENIE.
  W przypadku, gdy placówka dysponuje dodatkowymi środkami finansowymi dla uczniów, istnieje możliwość wydrukowania i dostarczenia materiałów do placówki - według indywidualnego zamówienia oraz ustaleń.
 14. Jak mogę uzyskać specyfikację do faktury zawierającą wykaz cen poszczególnych elementów pakietu?
  W takich przypadkach prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta - kontakt@mac.pl lub +41 366 55 55.
 15. Jednostka samorządu terytorialnego, w której rozliczam faktury związane z dotacją oczekuje umowy na dostawy. W jaki sposób mogę ją otrzymać?
  W takich przypadkach prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta - kontakt@mac.pl lub +41 366 55 55. Umowa podpisana przez upoważnione osoby trafi do Państwa we wskazany i oczekiwany sposób.
 16. W jaki sposób fakturowane są podręczniki (materiały edukacyjne) oraz zeszyty ćwiczeń? Czy wszystkie pozycje znajdują się na jednej fakturze?
  Podręczniki (lub materiały edukacyjne) oraz zeszyty ćwiczeń znajdują się na odrębnych fakturach tak, aby ułatwić placówce rozliczenie osobnych kwot dotacji. Jednocześnie funkcjonuje system jednej faktury tak, aby np. wszystkie zeszyty ćwiczeń zamawiane przez placówkę w ramach różnych klas i segmentów (edukacja wczesnoszkolna, klasy 4-8) znalazły się na jednym dokumencie
 17. Czy jest możliwość zamówienia publikacji jedynie w pakietach, czy także pojedynczych publikacji?
  Tak, dajemy możliwość domówienia publikacji placówce (zgodnie z przesłaną specyfikacją) lub rodzicom czy opiekunom - bezpośrednio w Księgarni Edukacyjnej.

Znajdź swojego konsultanta oświatowego

segment: Przedszkola / Szkoła Podstawowa 1-3

Nie dotyczy

segment: Szkoła Podstawowa 4-8

Nie dotyczy

Dyrektor regionalny

Nie odnaleziono dyrektorów pasujących do wybranych kryteriów.