logo (3).jpg

 

EI SYSTEM

Ei System to wydawnictwo oświatowe istniejące na polskim rynku edukacyjnym od 13 lat. Kompleksowo wspierają terapię wszystkich uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tworząc multimedialne pomoce dydaktyczne z serii EDUTERAPEUTICA.


Atuty serii

okcustomicon.png

Doświadczenie
Zdobyte doświadczenia pomaga wspierać całe grono pedagogiczne w ich codziennej pracy. Wyzwaniem, z którym coraz częściej mają do czynienia nauczyciele i pedagodzy, jest powiększająca się z roku na rok liczba dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Dlatego z myślą o tych uczniach, którzy doświadczają różnego rodzaju trudności w procesie uczenia się, przygotowujemy pomoce które pomagają nauczycielom w poprowadzeniu ciekawych zajęć np. rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych.

okcustomicon.png

Praktyczność
Oferujemy nowoczesne, multimedialne programy kompleksowo wspierające profilaktykę, diagnozę oraz terapię dzieci i młodzieży. Zależy nam na rozwiązaniach praktycznych, dlatego bazujemy na metodach stosowanych w trakcie zajęć z uczniami, co zostało docenione przez Polski Związek Logopedów i Polskie Towarzystwo Dysleksji.

okcustomicon.png

Nieszablonowość
Wiemy, że dzieci najłatwiej uczą się przez zabawę, między innymi dlatego w edukacji warto stosować gry. „Złapmy lwa” to uproszczona wersja japońskiej strategicznej Shōgi – gry przypominającej szachy. Dzięki zaletom edukacyjnym (gra rozwija takie umiejętności jak myślenie logiczne i strategiczne oraz uczy analizy i rozwiązywania problemów) „Złapmy lwa” została także bardzo dobrze przyjęta w polskich szkołach.

okcustomicon.png

Innowacyjność
Dostrzegamy też, jak zmienia się świat, dlatego w szkołach XXI wieku nie może zabraknąć innowacyjnych metod nauczania. Samodzielne drukowanie zawsze przydatnych pomocy dydaktycznych to ułatwienie zarówno dla prowadzących zajęcia, jak i uczniów, którzy dzięki modelom mogą lepiej zrozumieć i zapamiętać przekazywaną im wiedzę. Z myślą o nauczycielach tworzymy też dedykowaną dla szkół bazę gotowych projektów 3D – jedyne tak proste rozwiązanie na polskim rynku edukacyjnym.


Logopedia

logopedia_podstawowa (1).jpg

 

Eduterapeutica Lux Logopedia podstawowa

To przyjazne i skuteczne narzędzie pracy logopedów i terapeutów rekomendowane przez Polski Związek Logopedów. Multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny, wspierający specjalistów w skutecznym rozpoznawaniu wad wymowy i planowaniu indywidualnej terapii logopedycznej z wykorzystaniem bogatej bazy ćwiczeń interaktywnych, a także tradycyjnych pomocy dydaktycznych.

Indeks: 743571

Cena: 1799,90 zł

logopedia rozszerzona (2) (1).jpg

 

Eduterapeutica Lux Logopedia rozszerzona

To przyjazne i skuteczne narzędzie pracy logopedów i terapeutów rekomendowane przez Polski Związek Logopedów. Multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny, wspierający specjalistów w skutecznym rozpoznawaniu wad wymowy i planowaniu indywidualnej terapii logopedycznej z wykorzystaniem bogatej bazy ćwiczeń interaktywnych, a także tradycyjnych pomocy dydaktycznych.

Indeks: 743570

Cena: 3399,90 zł

Logopedia_szeregi (1).jpg

 

Eduterapeutica Lux Logopedia szeregi

"Zbiór 800 ćwiczeń interaktywnych na zajęcia z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W pakiecie otrzymasz gotowe karty pracy, dzięki którym udoskonalisz wymowę głosek szumiących. Zawiera: 800 ćwiczeń interaktywnych, karty pracy podzielone na 4 działy: szumiący, syczący, ciszący, oraz różnicowanie szeregów, ćwiczenia z głoskami z każdego z szeregów w izolacji, sylabach, logotomach, w wyrazach w nagłosie, wygłosie oraz pozycji interwokalicznej, a także w zadaniach. "

Indeks: 743572

Cena: 590,90 zł

logopedia_kappacyzm (1).jpg

 

Eduterapeutica Lux Logopedia Kappacyzm, gammacyzm

"Zbiór 280 ćwiczeń interaktywnych wraz z kartami pracy na zajęcia z dziećmi, które mają problem z prawidłową wymową głosek tylnojęzykowych. Zawiera m.in. ćwiczenia z wyrazami z dwiema głoskami k, głoskami k i t, głoskami g, k, d, t."

Indeks: 743573

Cena: 590,90 zł

logopedia_rotacyzm (1).jpg

 

Eduterapeutica Lux Logopedia rotacyzm

"Zbiór 300 ćwiczeń interaktywnych wraz z kartami pracy na zajęcia z dziećmi, które mają problem z prawidłową wymową fonemu /r/. Zawiera ćwiczenia z głoską r w różnych konfiguracjach, m.in.: tr, dr, pr, br, mr, wr, fr, śr, źr, chr, kr, gr."

Indeks: 743574

Cena: 590,90 zł

logopedia_sluch-jakanie (1).jpg

 

Eduterapeutica Lux Logopedia jąkanie słuch

"Słuch fonematyczny i jąkanie to dwie najpopularniejsze terapie logopedyczne, dlatego zawarliśmy je w jednym pakiecie, który zawiera zbiór 200 ćwiczeń interaktywnych wraz z kartami pracy. Obejmuje on ćwiczenia z zakresu rozpoznawania głosek syczących, szumiących, ciszących, dźwięcznych, przeciągania samogłosek, panowania nad siłą głosu i rytmizacji mowy."

Indeks: 743576

Cena: 590,90 zł

logoepdia_dzwiecznosc (1).jpg

 

Eduterapeutica Lux Logopedia dźwięczność

"Zbiór 500 ćwiczeń interaktywnych wraz z kartami pracy do doskonalenia wymowy głosek dźwięcznych. Zawiera ćwiczenia z głoskami w, wi, b, bi, d, z, ż, rz, ź, dz, dź, dż, g, gi w izolacji, sylabach, logotomach, w wyrazach w nagłosie, wygłosie oraz pozycji interwokalicznej, a także w zdaniach."

Indeks: 743577

Cena: 590,90 zł

logopedia_akcesoria_ (1).jpg

 

Eduterapeutica Lux Logopedia akcesoria

Zestaw tradycyjnych pomocy jako dopełnienie ćwiczeń interaktywnych i tradycyjnych kart pracy, dzięki którym trening logopedyczny będzie ciekawszy i łatwiejszy: 33 karty do rozwijania słuchu fonemowego, które pomagają w rozróżnieniu wyrazów podobnych, 39 labiogramów – kolorowych plansz, które ułatwią pracę nad prawidłowym ułożeniem buzi przy wymawianiu poszczególnych głosek, memory logopedyczne, które można wykorzystać na wiele różnych sposób – od szukania określeń dla przedmiotów widocznych na obrazkach, przez zapamiętywanie kolejności, do grupowania obrazków ze względu na występujące w ich nazwach głoski, plansze sytuacyjne do układania ciekawych historii i ćwiczenia wymowy, słuchawki z mikrofonem.

Indeks: 743575

Cena: 590,90 zł


SPE, Edukacja włączająca

SPE 1-3 (1) (1).jpg

 

Eduterapeutica Lux SPE 1-3

"Pakiet pomaga wychowawcom oraz wspierającym ich specjalistom radzić sobie z problemami uczniów w wieku 7–10 lat przejawiającymi ryzyko dysleksji lub dyskalkulii. Uwzględnienia indywidualne predyspozycje i możliwości uczniów, ale mogą być też stosowane na grupowych lub indywidualnych zajęciach wyrównawczych i kompensacyjno-rewalidacyjnych.Pakiet zawiera: poradnik metodyczny, 279 ćwiczeń multimedialnych, 229 kart pracy do drukowania i kopiowania, grę Figu-miku, grę Pajacyk"

Indeks: 721189

Cena: 2899,90 zł

SPE 4-8 (1) (1) (1).jpg

 

Eduterapeutica Lux SPE 4-8

"Pakiet Eduterapeutica Lux SPE 4-8 zawiera: blisko 500 ćwiczeń multimedialnych – interaktywnych ćwiczeń, gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych, 420 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie, poradnik metodyczny z instrukcją obsługi, poradnik dla rodziców, długopis Banach 3D z kartami pracy oraz materiałem do tworzenia modeli. Długopis 3D zmieniając rysunki w przestrzenne obiekty rozwija u dzieci wyobraźnie przestrzenną, precyzje i cierpliwość; używanie długopisu wymusza odpowiedni chwyt pisarski, ćwiczy sprawność manualną."

Indeks: 721193

Cena: 2899,90 zł

Autyzm (1) (1).jpg

 

Eduterapeutica Lux Autyzm

"Eduterapeutica Autyzm to jedyny taki system wspierający całe grono pedagogiczne. Jest to zbiór praktycznych i różnorodnych materiałów zebranych w jednym miejscu. W pakiecie zawarto przy- datne wskazówki, szczególnie dla nauczycieli klas 1–8, jak zachować się w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu oraz jak przygotować całą klasę do integracji z uczniem z ASD. Scenariusze zajęć i pomoce mają służyć do nawiązania dobrych relacji i komunikacji mędzy nauczycielem a uczniem z ASD, natomiast zadania i ćwiczenia dla wszystkich uczniów ułatwiają pokonanie dystansu fizycznego i pomagają w rozwijaniu kompetencji społecznych u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu."

Indeks: 732037

Cena: 1990,90 zł

Dysleksja (1) (1).jpg

 

Eduterapeutica Lux Dysleksja

"Program do prowadzenia terapii w formie multimedialnej. Ćwiczenia w programie przygotowano w kilku wariantach, o różnych stopniach trudności, co zapewnia możliwość ich dostosowania do wieku i poziomu umiejętności ucznia, a także wykorzystywania w kolejnych etapach zajęć. Eduterapeutica Lux Dysleksja zawiera: 16 diagnostycznych ćwiczeń interaktywnych, 436 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych, 22 ćwiczenia filmowe, 15 interaktywnych gier i zabaw, poradnik metodyczny, 219 kart pracy – w programie i wydrukowane, dodatkowo – pomoce dydaktyczne takie jak bingo literowe, rozsypanki sylabowe, alfabet 35 kart z literami."

Indeks: 743578

Cena: 1490,90 zł

Dyskalkulia (1) (1).jpg

 

Eduterapeutica Lux Dyskalkulia

"Uczniowie w wieku 7-10 lat z problemami w rozwiązywaniu zadań matematycznych mają szansę w krótkim czasie opanować i rozwinąć syntezę i analizę wzrokową, myślenie przyczynowo-skutkowe, orientację w przestrzeni, spostrzegawczość i koncentrację uwagi, kształty cyfr oraz znaków matematycznych, myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne, pamięć.Eduterapeutica Lux Dyskalkulia zawiera: 10 diagnostycznych ćwiczeń interaktywnych, 127 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych, 22 ćwiczenia filmowe, 11 interaktywnych gier i zabaw, 163 karty pracy – w programie i wydrukowanych, poradnik metodyczny, dodatkowo – pomoce dydaktyczne takie jak domino geometryczne, karty matematyczne, tabliczka mnożenia"

Indeks: 743579

Cena: 1490,90 zł

zlapmy-lwa-specjalne-potrzeby-edukacyjne- (2) (3).jpg

 

Złapmy Lwa 3x4! SPE

"Pomoc dydaktyczna dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspiera w takich obszarach jak: myślenie logiczne, myślenie strategiczne, pamięć i orientacja przestrzenna, umiejętność analizy i rozwiązywania problemów, rozwija intuicję, koncentrację na zadaniu czy przewidywanie konsekwencji własnych działań. Jest też pomocna w pracy z dziećmi z problemami w sferze emocji i mówieniu o nich. Zestaw zawiera: kilkanaście zabaw i gier multimedialnych na tablicę interaktywną, materiały w wersji elektronicznej: ćwiczenia, karty pracy, certyfikaty, kolorowanki, poradnik metodyczny, szkolenie on-line dla nauczycieli, dodatkowo – grę do zabawy na podłodze (plansza z poduszkami), 6 gier planszowych z drewnianymi klockami, kartonowe koła z „emotikonami” symbolizującymi emocje(szczęście, radość, smutek, strach, złość, inne), naklejki dla dzieci."

Indeks: 721192

Cena: 1490,90 zł


Problemy wychowawcze

problem wych przemoc i agres (2) (1).jpg

 

Problemy wychowawcze. Przemoc i agresja

„Problemy wychowawcze Przemoc i agresja” to pakiet, który pomoże: komunikować się z uczniem, tak by w sposób naturalny, w trakcie rozwiązywania bieżących problemów, wspierać i rozwijać u niego kompetencje niezbędne do budowania prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, budować w szkole klimat sprzyjający rozwojowi postaw prospołecznych, stawiać granice w sposób zdecydowany i konsekwentny, a za razem łagodny, doprowadzić do tego, aby wszyscy znali i stosowali te same reguły i normy, zrezygnować z zachowań agresywnych, dając uczniowi w zamian nowe strategie niezbędne do budowania satysfakcjonujących związków. Scenariusze zajęć uzupełnione są materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi dla nauczycieli i rodziców w tym szkoleniami online przeznaczone dla użytkowników programu. Zestaw zawiera: pendrive z elektronicznymi dokumentami (poradniki, scenariusze, prezentacje multimedialne, ulotki, formularze) z możliwością użycia ich na ekranie i wydruku, poradnik metodyczny, gry na zajęcia wychowawcze w formie kartonowych elementów: 6 większych kół symbolizujących typowe reakcje na przemoc lub agresję wokół nas 24 mniejszych kół służące do oceniania przedstawianych sytuacji i reakcji. Problemy Wychowawcze: Przemoc i agresja te proste pomoce ułatwiają zaangażowanie całej klasy lub grupy uczniów w zajęcia wychowawcze. Zastosowane na kartonowych kołach ilustracje kojarzą się z ikonami stosowanymi w portalach społecznościowych, co sprawia, że są zrozumiałe nawet dla najmłodszych uczniów, a jednocześnie akceptowane nawet przez ósmoklasistów. Przemoc ma dwie, indywidualne lub zbiorowe strony: sprawcę i ofiarę.

Indeks: 721191

Cena: 490,90 zł

Problemy wych- emocje (2) (1).jpg

 

Problemy wychowawcze. Problemy emocjonalne

Problemy emocjonalne objawiają się nadmierną nieśmiałością, wycofaniem, autoagresją, wyuczoną bezradnością, a nawet zaburzeniami jedzenia. Pakiet „Problemy wychowawcze: problemy emocjonalne” pomoże określić: jakie reakcje emocjonalne mieszczą się w normie rozwojowej, a jakie wymagają już korekty, co to jest inteligencja emocjonalna, jakie jest jej znaczenie i jak ją rozwijać u uczniów, jaka jest natura emocji i dlaczego trzeba uczyć dzieci radzenia sobie z emocjami, zamiast ich tłumienia, jakie mogą być negatywne skutki tłumienia emocji, jak rozpoznawać problemy emocjonalne u uczniów. Program opiera się na założeniu, że rozwój emocjonalny, jest jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania człowieka, ponieważ zaburzenia w na tej płaszczyźnie nie pozwalają na rozwinięcie swojego potencjału w innych dziedzinach. W skrajnych przypadkach np.: autoagresji, prowadzą wręcz do destrukcji i śmierci. Zestaw zawiera: pendrive z elektronicznymi dokumentami (poradniki, scenariusze, prezentacje multimedialne, ulotki, formularze) z możliwością użycia ich na ekranie i wydruku, poradnik metodyczny, gry na zajęcia wychowawcze w formie kartonowych elementów: 6 większych kół z „emotikonami” symbolizującymi główne kategorie uzewnętrznianych emocji (szczęście, radość, smutek, strach, złość, inne), 24 mniejsze koła z symbolami twarzy reprezentujących warianty powyższych emocji. Kartonowe koła służą młodszym dzieciom do poznawania emocji, ich nazywania i kojarzenia, a dla starszych uczniów są doskonałym materiałem wprowadzającym do klasowej lub grupowej dyskusji o emocjach. Zastosowane na kartonowych kołach ilustracje kojarzą się z ikonami stosowanymi w portalach społecznościowych, co sprawia, że są zrozumiałe nawet dla najmłodszych uczniów, a jednocześnie akceptowane nawet przez ósmoklasistów.

Indeks: 721190

Cena: 490,90 zł

prob wych uzależnienia (2) (1).jpg

 

Problemy Wychowawcze. Uzależnienia

Problemy Wychowawcze Uzależnienia to program z serii Eduterapeutica pozwalający w sposób spójny i planowy wdrożyć działania zwiększające bezpieczeństwo psychologiczne i społeczne uczniów szkół podstawowych. Program pomaga w uświadomieniu mechanizmu powstawania uzależnienia, rozpoznawaniu symptomów oraz właściwego reagowania na zdarzenia. Przeznaczony jest dla szkoły jako placówki edukacyjnej, a jego poszczególne części i materiały są adresowane do: dyrektorów placówek, którzy wdrażają odpowiednie procedury w szkole; pedagogów i psychologów, którzy poza kluczową rolą w wypadku zaistnienia problemów związanych z uzależnieniami wspierają i przygotowują nauczycieli m.in. prowadząc wewnętrzne szkolenia; nauczycieli-wychowawców, którzy zawsze stanowią pierwszą, kluczową linię profilaktyki, rozpoznawania i reagowania na symptomy uzależnień; wszystkich nauczycieli w szkole, którzy podobnie do wychowawców powinni potrafić rozpoznawać problemy z zakresu uzależnień, odpowiednio na nie reagować, a także, przez tworzenie przyjaznego środowiska nauczania zapobiegać ich występowaniu. Przeciwdziałanie i rozwiązanie problemu uzależnień wymaga w pierwszej kolejności przygotowania do działań profilaktycznych wszystkich nauczycieli a szczególnie wychowawców. Zakres tematyczny modułu obejmuje nie tylko „klasyczne” uzależnienia od alkoholu, nikotyny i substancji psychoaktywnych, ale też inne formy i źródła uzależnień takie jak: gry komputerowe, Internet, zakupy, ryzykowne zachowania. Problemy Wychowawcze Uzależnienia zawierają komplet materiałów potrzebnych szkole do zapobiegania i reagowania na uzależnienia: opis obowiązków prawnych oraz propozycje tworzenia programu zapobiegania uzależnieniom w szkole, graficzne schematy procedur; poradniki, scenariusze, prezentacje multimedialne i kompletne materiały na wewnętrzne szkolenia nauczycieli prowadzone przez pedagogów i psychologów; narzędzia ułatwiające rozpoznanie uzależnień – formularze diagnostyczne scenariusze i materiały na lekcje wychowawcze – prezentacje multimedialne, karty pracy scenariusze i materiały na spotkania z rodzicami – m.in. ulotki informacyjne dla rodziców. Zestaw zawiera: pendrive z 40 elektronicznymi dokumentami (poradniki, scenariusze, prezentacje multimedialne, ulotki, formularze) z możliwością użycia ich na ekranie i wydruku, poradnik metodyczny, gry na zajęcia wychowawcze w formie kartonowych elementów: 6 większych kół z symbolami różnych sfer naszego życia z białymi polami do umieszczania mniejszych kół (rodzina, rówieśnicy, szkoła, plan dnia, emocje w ciągu dnia, życie bez tego co nas może uzależniać), 12 mniejszych kół symbolizujących potencjalne źródła uzależnień – celowo wybrano obszary, które nie są w oczywisty sposób negatywne, a jednak mogą powodować uzależnienia, 12 dwustronnych kół z różnymi ocenami sytuacji, służących do wyrażania opinii przez uczniów. Zastosowane na kartonowych kołach ilustracje kojarzą się z ikonami stosowanymi w portalach społecznościowych, co sprawia, że są zrozumiałe nawet dla najmłodszych uczniów, a jednocześnie akceptowane nawet przez ósmoklasistów.

Indeks: 709801

Cena: 390,90 zł

 

Problemy wychowawcze - pakiet

Eduterapeutica „Problemy wychowawcze” to zbiór kilkuset dokumentów, konspektów i pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej. Zestaw pomocy kompleksowo wspierające szkołę (dyrektora, nauczycieli, wychowawców i specjalistów) oraz rodziców w obszarach z problemami rozwojowymi w zakresie psychologicznym i społecznym uczniów w rożnym wieku. Dokumenty ze względu na swoją obszerność oraz łatwość dostępu dla całej kadry pedagogicznej, zostały zamieszczone w programie komputerowym gwarantując wygodę w ich użytkowaniu. Dokumenty w łatwy sposób można wyszukać i wydrukować. Zestaw zawiera zebrane materiały trzech osobnych publikacji: Przemoc i agresja, Problemy emocjonalne, Uzależnienia, oraz bardzo obszerny moduł terapeutyczny (którego nie ma w pojedynczych tytułach)

Indeks: 730135

Cena: 1990,90 zł


Harmonijny rozwój

HR - 6 (2).jpg

 

Harmonijny Rozwój - Święta i tradycje

Pakiet zawiera: multimedialne gry, karty pracy do kopiowania z ćwiczeniami do pracy indywidualnej, grę edukacyjną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do gry na dywanie, do używania przez całą klasę lub duże grupy dzieci, poradnik metodyczny. Gry interaktywne Interaktywna mapa Polski:

Polskie naj
Polskie góry
Polskie miasta
Polskie krainy
Skarby polskiej przyrody
Polskie zamki i pałace
Mapa legend polskich
Legendy – historyjki obrazkowe:

Lwy gdańskie
Śpiący rycerze
Lech, Czech i Rus
Liczyrzepa
Poznańskie koziołki
Król Sielaw
Skarbek
Góra Ślęża
Smok wawelski
Syrenka warszawska
Toruńskie pierniki
Wars i Sawa
Karty pracy
Herb
Flaga Polski
Legendy
Warszawska Syrenka
Mandala Pory roku
Puzzle Mój tydzień
Godło Polski
Kalendarz
Andrzejkowe wróżby
Święto zmarłych
Mandala Świąteczna
Serduszkowy marcowy kwiat
Gra wielkoformatowa

Wielkowymiarowa gra „Kalendarz klasowy” uczy poprzez wspólne działanie i aktywność. W czasie gry dzieci utrwalają nazwy miesięcy (ich kolejność w roku) oraz nazwy i kolejność dni tygodnia. Gra składa się z trzech dwustronnych okręgów wykonanych z grubego kartonu. W Poradniku opisano zabawy, dzięki którym nauka pór roku, nazw miesięcy i dni tygodnia stanie się nie tylko prostsza, ale i przyjemniejsza.
Licencja otwarta

Indeks: 735810

Cena: 490,90 zł

HR - 6 (2).jpg

 

Harmonijny rozwój.Twórczość konstrukcje

"Pakiet Harmonijny Rozwój twórczość i konstrukcje zawiera: interaktywne gry przystosowane do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej, karty pracy do kopiowania zawierające ćwiczenia do pracy indywidualnej, grę edukacyjną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do gry na dywanie, do używania przez całą klasę lub grupy dzieci, poradnik metodyczny. Gry interaktywne Rysujmy razem – ćwiczenie swobodnej ekspresji plastycznej oraz sprawności grafomotorycznej. Jeśli w klasie znajduje się drukarka, stworzone dzieła można wydrukować zrobić z nich wystawę. Dopasuj do obrazka – polega na dopasowywaniu fragmentów ilustracji do odpowiednich miejsc planszy przedstawiającej różnorodne desenie. Uwrażliwia dzieci na deseń jako element dzieła plastycznego, ćwiczy percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową.
Muzykanci – ćwiczenia rytmiczne rozwijają poczucie rytmu oraz koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową.
Karty pracy
Przestrzenny kot
Teatr masek
Co to może być?
Budowanie z prostych kształtów
Paluszkowy teatrzyk
Dziewczynka i chłopiec cz. 1
Dziewczynka i chłopiec cz. 2
Kostka
Dziurka od klucza (dla dzieci młodszych)
Dziurka od klucza (dla dzieci starszych)
Tworzę obrazek – karta kolorowa
Zegar
Gra wielkoformatowa
Gra wielkoformatowa „Budujemy miasto” to duże kartony z rysunkami typowych budynków (np. szkoły, sklepu itp.), charakterystycznych pojazdów (samochodu strażackiego, karetki pogotowia) oraz fragmentów dróg. Z tych elementów dzieci mają ułożyć mapę miejscowości.
Podczas gry uczą się współpracy i ćwiczą orientację przestrzenną oraz rozwijają umiejętności konstrukcyjne."

Indeks: 702100

Cena: 490,90 zł

HR - 1.jpg

 

Harmonijny rozwój. Zmysły i ruch

Pakiet zawiera: interaktywne gry specjalnie przystosowane do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej karty pracy do wydrukowania lub kopiowania zawierające ćwiczenia do wykonania indywidualnego, zespołowego lub materiały do przygotowania przedstawień teatralnych grę dydaktyczną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do wykorzystania przez całą klasę lub duże grupy dzieci.
Gry interaktywne
Budowniczowie – współzawodnictwo z rotacją przedstawicieli zespołów. Ćwiczenie percepcji wzrokowej

oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Koncentracja uwagi. Współpraca w grupie.
Łap i unikaj – ćwiczenie percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Koncentracja uwagi.
Współpraca w grupie.
Piraci – ćwiczenie koordynacji dźwiękowo-wzrokowo-ruchowej. Koncentracja uwagi. Współpraca w grupie.
Karty pracy
Znajdź różnice,
Znajdź gwiazdki,
Znajdź trójkąty,
Znajdź kółka,
Połącz podobne filiżanki,
Połącz podobne zwierzaki.
Gra wielkoformatowa
Gra wielkoformatowa „Kierunki i kolory” polega na znajdowaniu przez dzieci rozmieszczonych na podłodze kartonów z rysunkami prawych oraz lewych dłoni i stóp w różnych kolorach. Do gry dołączono zestaw scenariuszy zabaw pozwalający na jej wykorzystanie w wielu konfiguracjach opartych na wypróbowanych mechanizmach zabawy takich jak „Stary niedźwiedź”, „Brakujące krzesło”, ”Twister”. Gra rozwija percepcję wzrokową (w szczególności rozpoznawanie kształtów, kolorów i strony lewej i prawej), reagowanie na bodźce słuchowe (aktywowanie i hamowanie) koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację i współpracę w grupie. Licencja otwarta

Indeks: 702101

Cena: 490,90 zł

HR - 3.jpg

 

Harmonijny rozwój.Poznawanie zrozumienie

Pakiet zawiera: interaktywne gry przystosowane do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej, karty pracy do kopiowania zawierające ćwiczenia do pracy indywidualnej, grę edukacyjną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do gry na dywanie, do używania przez całą klasę lub duże grupy dzieci, poradnik metodyczny. Gry interaktywne Sklep – zadaniem graczy jest umieszczenie poszczególnych produktów spożywczych (wędlin, nabiału, pieczywa i owoców oraz warzyw) na poszczególnych regałach. Gra pomaga w rozwijaniu umiejętności klasyfikowania.

Ćwiczy percepcję wzrokową, koncentrację uwagi i współpracę w grupie. Opowiadania – gra polega na wspólnym układaniu elementów historii. Służy do rozwijania umiejętności rozpoznawania relacji przyczynowo-skutkowych, układania zdarzeń w kolejności i umiejętności językowych. Detektywi – zadaniem dzieci jest znalezienie na poszczególnych planszach niepasującego elementu. Gra rozwija zdolność wnioskowania.

Karty pracy
Owoc czy warzywo?
Zwierzęta domowe i dzikie
Na okrągło
Opowiadanie historii (dzieci młodsze)
Opowiadanie historii (dzieci starsze)
Opowiadanie historii (dzieci starsze)
Zwierzęta domowe – labirynt
Zwierzęta dzikie – labirynt
Kolorowe koraliki
Sekwencje – karta kolorowa
Znajdź różnice (dzieci młodsze)
Znajdź różnice (dzieci starsze)
Gra wielkoformatowa

Gra wielkoformatowa „Sklep spożywczy” pomaga w rozwijaniu umiejętności klasyfikowania. Na odpowiednich półkach dzieci mają umieścić kartoniki przedstawiające nabiał, mięso i wędliny, warzywa i owoce oraz pieczywo. Podczas gry uczą się współpracy w grupie. Z kolei kartonowe monety pozwalają na wykorzystanie gry w pierwszej klasie do ćwiczenia podstawowych działań matematycznych na przykładzie wyliczania należności, wydawania reszty oraz układania zadanych liczb z monet o różnych nominałach. Uzupełnieniem tego pakietu może być zestaw „Harmonijny Rozwój. Liczenie i porównywanie”. Licencja otwarta. 

Indeks: 702102

Cena: 490,90 zł

 

Harmonijny rozwój. Ekologia

Pakiet zawiera:
interaktywne gry przystosowane do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej,
karty pracy do kopiowania zawierające ćwiczenia do pracy indywidualnej,
grę edukacyjną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do gry na dywanie, do używania przez całą klasę lub duże grupy dzieci,
poradnik metodyczny.
Gry interaktywne
Segregacja śmieci – służy do budowania świadomości ekologicznej oraz tworzenia nawyku segregacji odpadów. Ćwiczy też percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację uwagi. Uczy też współpracy w grupie.

Ekosystem – pomaga w rozwijaniu świadomości ekologicznej i zrozumieniu złożoności ekosystemów.

Ćwiczy też percepcję wzrokową i uczy współpracy w grupie.

Ekoskrzaty – rozwija świadomość ekologiczną i pomaga w tworzeniu nawyków (oszczędzania wody czy ciepła). Rozwija też spostrzegawczość i umiejętność współpracy.

Karty pracy
Kalendarz pogodowy cz. 1
Kalendarz pogodowy cz. 2
Wiosna – kolorowanka
Lato – kolorowanka
Jesień – kolorowanka
Zima – kolorowanka
Czego potrzebuje roślina?
Co jedzą zwierzęta?
Sprzątam las
Chronię środowisko w swoim domu
Ekologiczne puzzle
Segreguję śmieci (karta kolorowa)
Gra wielkoformatowa
Wielkowymiarowa gra ekologiczna „Segregacja śmieci” uczy poprzez wspólne działanie i aktywność. Polem zabawy staje się podłoga – zadaniem dzieci jest przyporządkowanie poszczególnych kartoników z odpadami do właściwych pojemników. W Poradniku zawarto kilka scenariuszy zabaw.

Licencja otwarta

Indeks: 702104

Cena: 490,90 zł

HR - 5.jpg

 

Harmonijny rozwój. Słowa i znaki

Pakiet Harmonijny Rozwój słowa i znaki  to nowe wydanie, które zawiera:
interaktywne gry przystosowane do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej,
karty pracy do kopiowania zawierające ćwiczenia do pracy indywidualnej,
grę edukacyjną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do gry na dywanie, do używania przez całą klasę lub większe grupy,
poradnik metodyczny.
Gry interaktywne
Dopasuj przeciwne – zadaniem graczy jest połączenie ze sobą rysunków przedstawiających pojęcia przeciwstawne (np. duży-mały, jasny-ciemny itp.). Pomaga rozwijać słownictwo, uczy umiejętności abstrahowania cech i pracy w parach.

Ułóż zdania – pomaga w rozwijaniu umiejętności językowych, w szczególności rozumienia znaczenia kolejności słów w wypowiedzi i budowy zdania. Ćwiczy też percepcję wzrokową i uczy pracy w parach.

Poeci – gra polega na wykonywaniu pokazywanych na planszy ćwiczeń oddechowych kolejno przez cztery zespoły dzieci. Rozwija płynność i kontrolę głośności mowy.

Karty pracy
Znajdź drogę – labirynt
Połącz pasujące
Szlaczki – skoki żabki
Szlaczki – skoki żabki 2
Znajdź parę
Znajdź sekwencję
Wytnij litery (MYSZ)
Wytnij litery (PORT)
Wytnij litery (BUKI)
Wytnij litery (FLAG)
Wytnij litery (CDEJ)
Wytnij litery (ŁNWH)
Na kartach 7-12znajdują się 24 litery alfabetu (bez znaków diakrytycznych). Nadają się także do używania na plakatach czy gazetkach.

Gra wielkoformatowa
Gra wielkoformatowa „Słowa, litery, znaki” składa się z dużych kartonów, na których znajdują się wszystkie litery alfabetu (z podziałem kolorystycznym na samogłoski i spółgłoski), pasujących do nich rysunków i całych wyrazów.

Zabawa polega na łączeniu przez grupy dzieci pierwszych liter z wyrazem i odpowiadającym im rysunkiem. W trakcie gry dzieci ćwiczą rozpoznawanie liter, może także być pomocą w nauce czytania globalnego. Uczy też koncentracji i spostrzegawczości.

Dołączone do gry litery z polskimi znakami diakrytycznymi pozwalają na dodatkowe wykorzystanie gry w pierwszej klasie do nauki czytania i pisania oraz rozpoznawania samogłosek i spółgłosek. Przykładowe scenariusze zabaw znajdują się w poradniku metodycznym.

Licencja otwarta

Indeks: 702105

Cena: 490,90 zł

HR - 4.jpg

 

Harmonijny rozwój.Liczenie porównywanie

Pakiet zawiera:
interaktywne gry przystosowane do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej,
karty pracy do kopiowania zawierające ćwiczenia do pracy indywidualnej,
grę edukacyjną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do gry na dywanie, do używania przez całą klasę lub duże grupy dzieci,
poradnik metodyczny.
Gry interaktywne
Dopasuj równoliczne – pomaga w rozwijaniu umiejętności liczenia i porównywania, wprowadza też element abstrahowania liczby. Ćwiczy percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową i uczy pracy w parach.

Ułóż po kolei – pomaga w rozwijaniu umiejętności liczenia i porównywania liczb oraz zrozumienia pojęcia zbioru. Ćwiczy pracę w parach.

Rachmistrze – to ćwiczenie umiejętności liczenia. Rozwija zdolność analizy wzrokowej, klasyfikowania i liczenia.

Karty pracy
Ułóż po kolei
Połącz pasujące
Od najmniejszego do największego
Ułóż ołówki
Gąsienica
Owocowe szlaczki
Kolorowanka z cyframi
Ile jest prostokątów?
Tyle samo – obrazki
Tyle samo – cyfry
Mniej czy więcej?
Mały, średni, duży
Gra wielkoformatowa
Gra wielkoformatowa „Zbiory i liczby” składa się z dużych kartonów, na których znajdują się liczby od 1 do 10, odpowiadające im zbiory kropek oraz rysunki konkretnych przedmiotów. Grę uzupełniają znaki działań matematycznych oraz znaki różności.

Podstawowa zabawa polega na dopasowywaniu przez trzy grupy dzieci kartonów reprezentujących te same liczby w każdy z wyżej opisanych sposobów.

Inne zabawy to układanie liczb i zbiorów w kolejności rosnącej lub malejącej oraz porównywanie zbiorów.

Gra pomaga w rozwijaniu umiejętności liczenia i znajdowania zbiorów równolicznych na obiektach konkretnych z przechodzeniem do liczenia abstrakcyjnego oraz we wprowadzaniu pojęcia liczby wyrażonej zapisem pojedynczej cyfry.

Dołączone do gry kartony ze znakami dodawania, odejmowania i równości pozwalają na wykorzystanie gry również do układania i uzupełniania działań. W Poradniku zawarto propozycje scenariuszy zabaw.

Licencja otwarta

Indeks: 702106

Cena: 490,90 zł

harmonijny-rozwoj-zestaw.jpg

 

Harmonijny Rozwój - zestaw 8 części

Wszystkie elementy zestawu wykorzystują naukę przez zabawę umożliwiającą dzieciom współdziałanie,
eksperymentowanie, twórczą ekspresję i ruch, nie zaniedbując też ćwiczeń samokontroli oraz koncentracji.  Każdy zestaw zawiera:
interaktywne gry przystosowane do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej,
grę edukacyjną wykonaną z kartonów o dużym formacie, przeznaczoną do używania
przez całą klasę lub duże grupy dzieci,
12 kart pracy,
poradnik metodyczny.
Seria Harmonijny Rozwój to 8 tytułów:
Twórczość i konstrukcje
Zmysły i ruch
Poznawanie i rozumienie
Liczenie i porównywanie
Słowa i znaki
Przyroda i czas
Ekologia i środowisko
Święta i zwyczaje

Indeks: 735811

Cena: 3390,90 zł