EDB 21.03 Warszawa - Zastosowania edukacji dla bezpieczeństwa w życiowej praktyce

Zapisy na tę konferencję stacjonarną są już zamknięte. Konferencja odbyła się: 21.03.2024 o godz. 17:00

o konferencji


Zastosowania edukacji dla bezpieczeństwa w życiowej praktyce

Zagadnienia

• Nauczanie pierwszej pomocy przy wsparciu filmów instruktażowych wyprodukowanych przez Grupę MAC S.A.
• Zasady bezpiecznego zachowania „na co dzień” („przestępczość pospolita”).
• W jaki sposób w szkole można bezpiecznie nauczyć obsługi broni?
• Prezentacja kompleksowej"