WYBIERZ PRODUKT

Produkty z serii mTalent mają 3 główne cele:
1. Wspomagać indywidualizację pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
2. Atrakcyjnie i mądrze wspomagać profilaktykę, diagnozę, terapię w wielu obszarach 
3. Kształtować umiejętności kluczowe


mTalent - WYRÓWNYWANIE SZANS

ludzik_ikona_mtalent.jpg

METODYKA
Autorami są terapeuci praktycy z wieloletnim doświadczeniem, którzy wiedzą, czego potrzeba najbardziej w codziennym procesie terapeutycznym. Produkty są opiniowane, walidowane na grupach odbiorczych. Użytkownicy będą mogli brać udział w webinarach, których ukończenie będzie nagradzane imiennymi certyfikatami.

ludzik_ikona_mtalent.jpg

INDYWIDUALIZACJA
www.ekreda.pl – bezpłatne narzędzie do samodzielnego tworzenia interaktywnych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i terapeutów, wiele gotowych materiałów do wykorzystania.

ludzik_ikona_mtalent.jpg

DOSTĘPNOŚĆ
W produktach zastosowano specjalne, konsultowane z terapeutami rozwiązania graficzno-funkcjonalne. Dzięki temu stały się one optymalne w odbiorze dla jak najszerszego grona odbiorców.

ludzik_ikona_mtalent.jpg

SZKOLENIE i ROZWÓJ
Do każdego kupionego produktu z serii mTalent dodane jest BEZPŁATNIE szkolenie z zakresu wytwarzania interaktywnych pomocy dydaktycznych (np. na tablicę interaktywną). Szkolenie jest przygotowane przez eksperta z wieloletnim stażem w nauczaniu nauczycieli i terapeutów.

ludzik_ikona_mtalent.jpg

KOMPLEKSOWOŚĆ
Produkty interaktywne zostały uzupełnione przez pakiet autorskich pomocy tradycyjnych oraz zestawy drukowalnych kart pracy uzupełniających multimedialne ćwiczenia na ekranach.

ludzik_ikona_mtalent.jpg

WYGODA
Produkty działają na wszystkich urządzeniach (komputerach, tabletach, smartfonach) i można z nich korzystać w dowolnym miejscu lub czasie, zarówno online jak i bez dostępu do internetu.


ZOBACZ PRODUKTY

mtalent_autyzm.png

 

AUTYZM

Pakiet dwóch programów zawierający interaktywne ćwiczenia do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną, niedokształceniem mowy o typie afazji i innymi problemami komunikacyjnymi wynikającymi z zespołów genetycznych.

 

 

logopedia.png

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE I

Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej

Do czego służy?
Do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i innych mających na celu kształtowanie umiejętności językowych i niwelowanie trudności.

Z czego się składa?
Z blisko 2000 ekranów interaktywnych oraz 400 kart pracy do wydruku, zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku (mikrofon, głośniki, słuchawki, karta dźwiękowa USB, poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć grupowych, książka z kursem z zakresu wytwarzania interaktywnych pomocy dydaktycznych na portalu www.ekreda.pl, książka „Krótsze, dłuższe lecz praktyczne wyliczanki logopedyczne”).

Dla kogo?
Dla logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem sprawności językowej dziecka.

mtalent_logopedia2.png

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE II

Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej. Ponad 3400 ćwiczeń interaktywnych i 800 kart pracy.

 

 

matematyka.png

 

MATEMATYKA I

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających myślenie i umiejętności matematyczne, przeznaczony dla dzieci przejawiających trudności w tym zakresie i dzieci z dyskalkulią

Do czego służy?
Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych, a także innych mających na celu kształtowanie i nabywanie umiejętności matematycznych na poziomie pierwszego etapu edukacyjnego (klasy I-III).

Z czego się składa?
Z ponad 600 ekranów interaktywnych oraz 200 kart pracy do wydruku, zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku (poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć, książka z kursem z zakresu wytwarzania interaktywnych pomocy dydaktycznych na portalu www.ekreda.pl, pomoce dydaktyczne).

Dla kogo?
Dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem dzieci w nabywaniu przez nie sprawności w zakresie liczenia i myślenia matematycznego.

 

 

percepcja_wzrokowa.png

 

PERCEPCJA WZROKOWA

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej, a także wspierający koncentrację uwagi opartej na analizatorze wzrokowym

Do czego służy?
Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i innych mających na celu kształtowanie i usprawnianie percepcji wzrokowej.

Z czego się składa?
Z ponad 600 ekranów interaktywnych oraz 200 kart pracy do wydruku, zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku (poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć, książka z kursem z zakresu wytwarzania interaktywnych pomocy dydaktycznych na portalu www.ekreda.pl, pomoce dydaktyczne).

Dla kogo?
Dla terapeutów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie percepcji wzrokowej (np. dzieci z grupy ryzyka dysleksji).

 

 

percepcja_sluchowa.png

 

PERCEPCJA SŁUCHOWA

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej, a także wspierający koncentrację uwagi opartej na analizatorze słuchowym

Do czego służy?
Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, ale także logopedycznych, rewalidacyjnych i innych mających na celu kształtowanie i usprawnianie percepcji słuchowej.

Z czego się składa?
Z ponad 600 ekranów interaktywnych oraz 200 kart pracy do wydruku, zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku (mikrofon, słuchawki, głośniki, karta dźwiękowa USB, poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć, książka z kursem z zakresu wytwarzania interaktywnych pomocy dydaktycznych na portalu www.ekreda.pl, pomoce dydaktyczne).

Dla kogo?
Dla terapeutów pedagogicznych, logopedów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie percepcji słuchowej.

mtalent_percepcjasluchowa2.png

 

PERCEPCJA SŁUCHOWA II

 

Bogaty zestaw 500 interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój wyższych funkcji słuchowych, a także wspierających rozwój uwagi i pamięci opartej na analizatorze słuchowym dzieci w wieku 5+.

 

 

trudnosci_w_pisaniu.png

 

TRUDNOŚCI W PISANIU I

Specjalistyczne produkty przeznaczone do diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz nauki pisania i rozwijania motoryki małej

Do czego służy?
Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (w tym z symptomami dysgrafii lub obniżonym napięciem mięśniowym) oraz jako narzędzie profilaktyczne przygotowujące dzieci do nauki pisania, wspomagające tradycyjną naukę pisania liter.

Z czego się składa?
Z blisko 1000 ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku (podręcznik metodyczny ze scenariuszami zajęć, książka z kursem z zakresu wytwarzania interaktywnych pomocy dydaktycznych na portalu www.ekreda.pl, karty pracy do wydruku, pomoce dydaktyczne do ćwiczenia paluszków)

Dla kogo?
Dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie motoryki i umiejętności pisania.

mtalent_orotgrafia.png

 

PROGRAM ORTOGRAFIA I

Zestaw 1000 interaktywnych ćwiczeń kształcących świadomość ortograficzną i poprawną pisownię.

 

 

mtalent_czytanie_sylabami1.png

 

CZYTANIE SY-LA-BA-MI I

Każda z części zestawu zawiera ponad 500 multimedialnych ćwiczeń do nauki czytania opartych na zbiorze sylab otwartych dla dzieci w wieku 3+, GRATIS: poradnik metodyczny, karty pracy do wydruku (ponad 100), zestaw kart, pt. „Stolikowa gra sylabowa”. Program na 3 stanowiska online+ 6 offline.

mtalent_czytanie_sylabami2.png

 

CZYTANIE SY-LA-BA-MI II

Każda z części zestawu zawiera ponad 500 multimedialnych ćwiczeń do nauki czytania opartych na zbiorze sylab otwartych dla dzieci w wieku 3+, GRATIS: poradnik metodyczny, karty pracy do wydruku (ponad 100), zestaw kart, pt. „Stolikowa gra sylabowa”. Program na 3 stanowiska online+ 6 offline.


Każdy z programów serii mTalent:

• tworzony jest przez doświadczony Zespół autorski, ekspercki i testowy,

• działa na wszystkich urządzeniach, które ma aktualnie do dyspozycji terapeuta/ nauczyciel, tj. na laptopach, komputerach stacjonarnych, tablicach i monitorach interaktywnych, tabletach i smartfonach (bez względu na system),

• był przed publikacją walidowany i sprawdzany przez najważniejszych testerów: dzieci, terapeutów i nauczycieli,

• jest ofertą kompleksową – składa się zarówno z elementów interaktywnych, dostępnych na platformie edukacyjnej www.mtalent.pl jak i tradycyjnych, specjalnie do każdego produktu zaprojektowanych,

• można używać zarówno w trybie online, jak i offline (bez dostępu do internetu),

• jest jedyną ofertą na rynku, w której materiał terapeutyczny nie jest zamknięty, czyli można go dostosować do konkretnego dziecka (indywidualizacja), a liczba zasobów (np. ekranów interaktywnych i kart pracy) stale się powiększa,

• jest zgodny z wytycznymi na temat dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,

• jest świetnym uzupełnieniem zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjno- -kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych,

• jest dostosowany zarówno graficznie jako i poziomem trudności materiału do odbiorcy młodszego (w przedziale wiekowym 3–11 lat). W przypadku odbiorców z niepełnosprawnością intelektualną, o doborze materiału decyduje wiek rozwojowy (nie metrykalny). Wersje dla uczniów starszych (inne grafiki, inny poziom trudności ćwiczeń) do poszczególnych produktów serii mTalent – w przygotowaniu!

* Do prawidłowego korzystania z produktów konieczna jest rejestracja na platformie edukacyjnej mTalent.pl (online) i/lub ściągnięcie aplikacji mLibro (do pracy offline).

* W razie pytań technicznych związanych z rejestracją i użytkowaniem platformy zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 58 7647505 lub mailowego pod adresem info@mtalent.pl. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.


Napisz do nas

Zgodnie z Art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w: 25-561 Kielce, ul. Witosa 76 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr: 0000047059 Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 657-008-22-45, REGON: 008149990 (dalej: Administrator).

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem tel. +48 41 366 55 55 lub adresem email: kontakt@mac.pl, a w sprawach związanych wyłącznie z przetwarzaniem danych osobowych – pod adresem email: sos_dane@mac.pl

Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celu obsługi przesłanego nam zgłoszenia i odpowiedzi na nie - w oparciu o art. 6 ust 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora, mając na względzie optymalizację procesów obsługi Klientów i świadczonych usług - przez okres konieczny do realizacji tego zgłoszenia. Więcej o przetwarzaniu danych – znajdziesz TUTAJ >>>