Co mówią ogólnopolskie wyniki OMNIBUSa?

May 25, 2016

Znamy pierwsze komentarze ekspertów! Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasistów OMNIBUS już za nami! W dniach 7. i 8. kwietnia 2016 r. przystąpili do niego uczniowie ze wszystkich województw Polski. Co o ich wynikach sądzą eksperci?

Udział w OMNIBUSie był dobrowolny i bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa było zgłoszenie klasy przez dyrektora szkoły za pośrednictwem strony internetowej. Zarówno w części polonistycznej, jak i matematycznej uczniowie na rozwiązanie zadań mieli 90 minut.

–  Pierwsze analizy wyników sugerują istnienie tendencji, zgodnie z którą poziom osiągnięć jest dość zróżnicowany środowiskowo: zarówno w części matematycznej, jak i polonistycznej najwyższe wyniki uzyskały dzieci z miast 50-100 tysięcznych, następnie z miast ponad 100 tysięcznych, a najniższe – dzieci wiejskie. Nie ma zatem prostej zależności: im większy ośrodek, tym lepsze osiągnięcia dzieci. Ale najwyraźniej mimo powszechnej dostępności komputerów i Internetu warunki wzrastania i kształcenia w różnych środowiskach wciąż nie są zunifikowane. – komentuje dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy o specjalizacji szkolnej, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, ambasador marki MAC.

Pełny raport, opatrzony komentarzami autorek badania – dr Beaty Szurowskiej i dr Moniki Czajkowskiej, zostanie opublikowany do 6. czerwca 2016 na stronie http://www.mac.pl/omnibus