Igła i nici- czy tylko tego potrzebuje krawiec? Odkryj kolejny moduł projektu Natalka i Antek w Świecie Wielkiej Matematyki

Nov 7, 2022

Czy szycie ubrań ma coś wspólnego z matematyką? Czy do zmierzenia obwodu głowy potrzebna nam linijka? Czy miara krawiecka centymetrem stoi? W kolejnym module projektu Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki, uczniowie przekonają się, czy krawcowe lubią matematykę i do czego im się przydaje.

Matematyka u krawca to kolejny moduł projektu dla najmłodszych klas szkół podstawowych. Wspólnie z Natalką i Antkiem dzieci odkrywają, że świat liczb, dodawania i odejmowania otacza nas mocniej, niż myśli.

Podczas realizacji projektu placówka realizuje kierunek polityki MEiN miedzy innymi w zakresie:

1. Doskonalenia systemu kształcenia zawodowego - przedstawienie zawodu krawca/krawcowej.

 2. Rozwijania umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. – wykorzystanie materiałów audiowizualnych do zaprezentowania tematu, obejrzenie nagrania.

3. Wsparcia nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów - wykorzystanie przez nauczycieli materiałów przygotowanych do realizowania projektu.

 4. Podnoszenia jakości kształcenia - przedstawienie treści matematycznych w sposób zgodny z wiekiem uczniów. Wykonanie zadania zgodnie z możliwościami poszczególnych uczniów. Wsparcie poprzez pracę w parach.

W ramach projektu dzieci otrzymują dzienniczki oraz naklejki, a po realizacji modułu nauczyciel możne uzyskać certyfikat przystąpienia do projektu. Co ważne, podczas tegorocznej, drugiej już edycji Świata Wielkiej Matematyki, klasy, które zrealizują 4 z 8 modułów otrzymają certyfikaty wzorowej klasy.