Klucz do rozwoju przedszkolaka

Nov 22, 2019

Często słyszymy, że ktoś ma kompetencje do wykonania danego zadania, a ktoś inny ich nie ma. Kompetencje kluczowe wspierają nasz rozwój osobisty, włączają w życie społeczne, pozwalają sprawnie funkcjonować na rynku pracy. Proces kształtowania kompetencji trwa przez całe życie, a rozpoczyna się w wieku przedszkolnym.

Najnowsze zalecenia Rady Unii Europejskiej z 2018 roku określają 8 kompetencji kluczowych, które są nam potrzebne w dorosłym życiu, w pracy, w relacjach społecznych. Są one komplementarne – jeśli kształcimy jedną kompetencję, to aktywnie wspieramy rozwój pozostałych. W zależności od tego, w jakim stopniu będziemy wspierać rozwój kompetencji kluczowych u dziecka, poradzi sobie ono lepiej lub gorzej w dorosłym życiu.

Rusztowanie na całe życie

Etap wychowania przedszkolnego to idealny moment, aby zadbać o rozwój kompetencji kluczowych dziecka, ponieważ wówczas tworzymy małemu człowiekowi rusztowanie na całe życie. Jeśli wyposażymy przedszkolaka w podstawy kompetencji kluczowych, będzie je on następnie nieustannie nadbudowywał i doskonalił.

Kształtowanie kompetencji kluczowych u dziecka wspierają wszystkie metody aktywizujące, które pobudzają je do działania, pozwalają mu myśleć problemowo. Wykorzystujmy jak najczęściej zabawę, podstawę aktywności dziecka w wieku przedszkolnym, wzmacniajmy naturalną ciekawość świata, nie bójmy się trudnych pytań.

Pełna realizacja podstawy programowej

Kompetencje kluczowe doskonale wpisują się w obszary realizacji podstawy programowej – w fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy obszar rozwoju dziecka. Pamiętajmy, że kształtowanie kompetencji kluczowych to nie tylko wiedza, to także dostarczanie dziecku wielu okazji do samodzielnego działania, dzięki którym wyrobi sobie odpowiednie nawyki i praktyczne umiejętności, które umożliwią mu przyjmowanie odpowiednich postaw w przyszłości.

Nauczyciel, który jako cel swojej codziennej pracy wyznacza kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci, może mieć pewność, że realizuje wymagania stawiane przez podstawę programową. W przypadku każdego dziecka powinniśmy śledzić, która kompetencja kluczowa rozwija się u niego najlepiej, a która jest najsłabsza i właśnie tę najmocniej wspierać. Ogromną rolę odgrywają tutaj  nie tylko nauczyciele, ale także dyrektorzy placówek – to od nich powinna wyjść inicjatywa rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci poprzez wprowadzanie nowych metod pracy, zapewnienie kadrze szkoleń, materiałów do pracy oraz zapoznanie rodziców z tym tematem.

„Odkrywam siebie” kluczem do rozwoju

Potrzebę kształtowania kompetencji kluczowych przedszkolaków dostrzegło wydawnictwo MAC Edukacja, lider na rynku publikacji do wychowania przedszkolnego, które na rok szkolny 2020/21 przygotowuje nową wersję docenionego przez nauczycieli cyklu „Odkrywam siebie”. Jako  pierwszy tytuł na rynku został on opracowany pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych – zarówno w warstwie metodycznej (przewodnik metodyczny, wpisy do dziennika), jak i w kartach pracy.

Nauczyciele w materiałach metodycznych do cyklu „Odkrywam siebie” (obejmującym pakiety dla dzieci 3-, 4-, 5- i 6-letnich), znajdą informacje na temat kompetencji kluczowych rozwijanych w danym dniu. Cykl powstał w oparciu o najnowszy program wychowania przedszkolnego wydawnictwa MAC Edukacja, który, kładąc nacisk na rozwój kompetencji kluczowych, zapewnia pełną realizację podstawy programowej.

Wydawnictwo MAC Edukacja przygotowało również na zbliżający się rok szkolny „Teczkę kompetencji”, czyli praktyczny zestaw pomocy dydaktycznych i scenariuszy zajęć wspomagających kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci.

Kompetencje kluczowe przybliżam w e-konferencji – https://www.mac.pl/e-konferencje/kompetencje-kluczowe

Wiktoria Kowalska

Dyrektor niepublicznego przedszkola akademickiego UKSW, doktorantka
Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Prowadzi warsztaty dla nauczycieli oraz zajęcia akademickie dla studentów.

ZAPISZ SIĘ NA E-KONFERENCJE POBIERZ ARTYKUŁ - KOMPETENCJE KLUCZOWE