Nowe e-podręczniki MAC Edukacja w ramach współpracy z Learnetic

Sep 20, 2017

Pierwsze pozycje, jakie wydawnictwo MAC Edukacja opublikuje na platformie mCourser, skierowane są do uczniów klas pierwszych.

Liczne ćwiczenia i zadania zawarte w interaktywnej wersji podręczników, elementy grywalizacji, kolorowe ilustracje, zdjęcia i filmy z pewnością zainteresują najmłodszych uczniów i zachęcą ich do nauki. Te publikacje to świetny przykład tego, jak technologia czyni z nauki zajęcie łatwe, przyjemne i absorbujące, a także jak może wspierać i urozmaicać edukację.

Nowe e-podręczniki to:

  • Oto ja, czyli dwie części podręcznika polonistyczno-społecznego oraz dwie części podręcznika matematyczno-przyrodniczego. Każda z części zawiera około 40 lekcji. Łącznie daje to około 500 zadań zgromadzonych w 165 interaktywnych lekcjach! 
  • Ja i moja szkoła – na nowo. Klasa 1, to pięcioczęściowy projekt składający się łącznie z 202 interaktywnych lekcji wypełnionych po brzegi multimediami: filmami, pięknymi zdjęciami i około 600 interaktywnymi zadaniami. 

Platforma edukacyjna mCourser

Platforma mCourser to jedyne w polskim Internecie miejsce, w którym uczniowie i nauczyciele mogą skorzystać z płatnych i darmowych zasobów interaktywnych oraz e-podręczników oferowanych przez różnych wydawców edukacyjnych z kraju, jak i z zagranicy.

mCourser to:

  • wirtualne miejsce nauki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  • mobilny, w pełni funkcjonalny i bezpłatny dziennik elektroniczny, 
  • narzędzia umożliwiające nauczycielowi indywidualizację procesu nauczania (np. wysyłanie multimedialnych zadań do uczniów, otrzymywanie raportów i statystyk na temat ich wyników i zaangażowania),
  • ogólnopolskie i regionalne konkursy prowadzone na żywo np. Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr, kierowany do uczniów wszystkich etapów edukacyjnych (w 2017 roku otrzymał patronat honorowy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji),
  • funkcje, które wpływają pozytywnie na zaangażowanie uczniów np. systemy nagród czy quizy z głosowaniem żywo.

Tworzenie nowoczesnych e-podręczników

Należy zaznaczyć, że materiały interaktywne Oto ja oraz Ja i moja szkoła zostały przygotowane przy pomocy narzędzia do tworzenia edukacyjnych treści interaktywnych o nazwie mAuthor. Jest to rozwiązanie, które przez niezależne media branżowe – np. amerykański portal Training Industry zostało uznane za jedną z najlepszych na świecie propozycji dla wydawnictw, które pragną tworzyć interaktywne wersje swoich tradycyjnych podręczników. Obecnie na całym świecie e-podręczniki przy pomocy mAuthor tworzy kilkadziesiąt uznanych wydawnictw m.in. Pearson, McGraw-Hill, Klett, NetDragon, Websoft i wiele innych.
Warto również podkreślić unikalne doświadczenie Grupy MAC – jako jedyny wydawca edukacyjny podjął się przygotowania e-podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji, agendy MEN.

Wierzymy, że współpraca firmy Learnetic i tak uznanego wydawcy edukacyjnego jak MAC Edukacja powoli zmienić na lepsze rynek polskich e-publikacji edukacyjnych. Kumulowanie zasobów i materiałów do nauki w jednym miejscu to łatwy dostęp do wiedzy. Dzięki współpracy możemy udostępnić użytkownikom jeszcze większą liczbę e-publikacji. Użytkowników zapraszamy do korzystania, a wydawnictwa do partycypowania w projekcie.