Nowe podręczniki dla klas 1 ,4 i 7 – czas mądrego wyboru

May 11, 2020

Wokół wyboru podręczników powstało wiele mitów, niejasności, a także przyzwyczajeń. Dlatego postanowiliśmy krótko podsumować, jak według Ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela wygląda ich wybór. Wyjaśnimy również, jak dokonać swobodnego i mądrego wyboru, w ramach dotacji MEN – tak, aby podczas lekcji korzystać z podręcznika, który najlepiej odpowiada Tobie i Twoim uczniom. To ważne, zwłaszcza w tym roku, kiedy następuje wybór nowych podręczników dla klas 1, 4 i 7 szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

Rok 2020 czasem wyboru podręczników dla klas 1, 4 i 7

Reforma edukacji wprowadza w tym roku wybór nowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas 1, 4 i 7 szkoły podstawowej. Uczniowie tych klas rozpoczynają nowy cykl nauki w oparciu o nowe materiały, a dyrektorzy i nauczyciele dokonują wyboru podręczników, które służyć będą przez kolejne trzy lata. O czym warto pamiętać przy wyborze? Najpierw rozprawmy się z trzema mitami.

Mit nr 1 – Nauczyciele nie mają wpływu na wybór podręcznika

Nauczycielu, to Ty decydujesz o wyborze podręcznika. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty (artykuł 22 ab.) zespoły nauczycieli uczących w klasach 1–3 i 4–8 przedstawiają dyrektorowi placówki propozycje podręczników, z jakich chcą uczyć. Nauczyciele klas 1–3 wskazują jeden podręcznik do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jeden podręcznik do zajęć z języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego. Z kolei nauczyciele uczący w klasach 4–8 wskazują jeden podręcznik do danego przedmiotu lub materiał edukacyjny. To samo dotyczy materiałów ćwiczeniowych. Zespoły nauczycieli mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję kilku podręczników lub materiałów edukacyjnych.

W tym miejscu warto również przytoczyć Kartę Nauczyciela (artykuł 12 p. 2): „Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych”.

Mit nr 2 – Komplet podręczników tylko od jednego wydawcy

Zadbaj o różnorodność i indywidualność nauczania. Każdy nauczyciel stosuje inne metody pracy, ma inne przyzwyczajenia i upodobania, ponadto najlepiej zna swoich uczniów. Dlatego wybierając podręczniki dla całej szkoły, dyrekcja powinna wziąć pod uwagę również punkt widzenia nauczycieli i ich propozycje, stawiając je na pierwszym miejscu, przed wygodą rozliczeń. To przecież nauczyciele będą z nich korzystać podczas zajęć lekcyjnych.

Dzisiaj dzięki różnorodnym publikacjom udostępnianym przez wydawnictwa edukacyjne, zamówienie podręczników od kilku wydawców nie stanowi problemu. Formularze udostępniane przez wydawnictwo MAC Edukacja pozwalają na sprawne rozpisanie zamawianych podręczników i zafakturowanie zamówienia, nawet przy zamawianiu materiałów od różnych wydawców. Warto podjąć to staranie o różnorodność podręczników w trosce o efektywność nauczania.

Mit nr 3 – Nie wystarcza dotacji MEN i muszę dopłacać za publikacje

Nie dopłacaj, czyli wybieraj mądrze. Przed dyrektorami i nauczycielami nie lada wyzwanie: jak w ramach dostępnej, ograniczonej kwoty dotacji MEN zamówić podręczniki i ćwiczenia, bez dopłacania. To możliwe. Wydawnictwo MAC Edukacja pod hasłem „100% w kwocie dotacji MEN” przygotowało na rok szkolny 2020/2021 ofertę podręczników i ćwiczeń w taki sposób, aby ułatwić dyrektorom i nauczycielom sprawne zamówienie publikacji, bez dopłacania. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają konsultanci oświatowi wydawnictwa MAC Edukacja (www.mac.pl/kontakt).

 

PODSUMUJMY

  • W roku 2020 następuje wybór nowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas 1, 4 i 7 na rok szkolny 2020/2021.
  • Wybieraj podręczniki i materiały ćwiczeniowe wspólnie z innymi nauczycielami – doceń ich propozycje, dostrzeż ich potrzeby i upodobania.
  • Zwróć uwagę, czy podręczniki posiadają skorelowane z nimi bogate materiały multimedialne, jak na przykład podręczniki dla klas 4 i 7 wydawnictwa MAC Edukacja – przy ich wyborze uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z multibooków, gotowych zasobów do każdej lekcji i atrakcyjnych materiałów interaktywnych. To ważne w dzisiejszej cyfrowej edukacji i staraniach nauczycieli o uwagę ucznia podczas lekcji, również tej prowadzonej zdalnie.

 

Dyrektorzy, Nauczyciele – nie jesteście sami!

Aby wesprzeć proces wyboru podręczników, w ramach akcji „Nie jesteście sami!”, zespół 170 konsultantów oświatowych wydawnictwa MAC Edukacja w całej Polsce pozostaje do Waszej dyspozycji. Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.mac.pl/nie-jestecie-sami.