Nowe zasady oceny pracy nauczyciela i dyrektora - zapraszamy!

Oct 31, 2018

Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów na szkolenia organizowane w całym kraju - zobacz, kiedy i w którym mieście będziemy mówić o najnowszych przepisach prawa. Dołącz do spotkania - udział bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Cenne dla Państwa rozwoju zawodowego informacje zgodne z najnowszym prawem przedstawią dla Państwa trenerzy:

OLGIERD NEYMAN - z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu, kierownik Pracowni Organizacji Informacji i Promocji – konsultant ds. edukacji humanistycznej, ewaluacji, wdrażania podstawy programowej. Od 1 września 2017 r. dyrektor WODN w Sieradzu.
JANUSZ BERDZIK - z Miejskiego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, nauczyciel dyplomowany, edukator i trener oświaty, współautor materiału szkoleniowego w projekcie „Zarządzanie zmianą w szkole w kontekście wdrażanego programu rozwojowego”.
AGATA LORENS - Nauczyciel liceum, trener, koordynator lokalny ORE w Warszawie, ekspert ds. awansu nauczycieli, konsultant ds. wdrażania podstawy programowej, Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w ramach pilotażowego projektu realizowanego przez MEN „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół”, konsultant w Powiatowym Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Jaśle.
EWA KATARZYNA NOWOWICZ - z Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, konsultant ds. kadry zarządzającej oświatą, koordynator europejskich programów edukacyjnych i funduszy dla oświaty, trener praw człowieka.
MAREK WALASZEK - Prawnik, nauczyciel, specjalizujący się głównie w prawie oświatowym, prawie pracy i prawie rodzinnym, od wielu lat prowadzący działalność doradczą i szkoleniową, autor licznych publikacji, współpracuje z dyrektorami szkół, organami prowadzącymi szkoły i związkami zawodowymi."

Podczas  spotkania  - z osobnymi panelami dla nauczycieli i dyrektorów - poruszymy tak ważne tematy dla Państwa rozwoju, jak:

  • Analiza proponowanych kryteriów oceny pracy nauczyciela
  • Nowe terminy oceny
  • Sposoby gromadzenia informacji o pracy nauczyciela
  • Procedury odwoławcze.

Uprzejmie prosimy o potwierdzanie Państwa udziału w spotkaniu drogą elektroniczną: kontakt@mac.pl lub telefonicznie: 41 366 55 55 z podaniem miejsca spotkania / daty.

Zobacz, kiedy i w którym mieście będziemy mówić o najnowszych przepisach prawa: