OMNIBUS wystartował!

Feb 1, 2023

1 lutego rozpoczynają się zapisy do kolejnej, 8. edycji Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty OMNIBUS. Jego celem jest sprawdzenie umiejętności i wiedzy uczniów klas trzecich z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej, zdobytych w pierwszym etapie edukacyjnym. Przypominamy, że placówkę może zgłosić dyrektor szkoły. W tym roku trzecioklasiści będą pisać sprawdziany w dniach 25-27 kwietnia.

Cenne informacje dla nauczyciela, dziecka i opiekunów

Efektem sprawdzianu OMNIBUS są nie tylko wyniki poszczególnych uczniów na tle klasy, ale również wyniki całej klasy na tle innych klas danej szkoły. Cenną informacją jest porównanie wyników danej szkoły na tle innych szkół uczestniczących w badaniu, zarówno na tle szkół w powiecie, województwie, jak i w całym kraju. Dane zostaną opublikowane w postaci raportów przez Wydawnictwo MAC Edukacja w maju. Dostarczą one cennych informacji na temat szczegółowych wyników z polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej części sprawdzianu. Wiedza ta jest szczególnie ważna i przydatna nauczycielom klas IV, którzy od września będą pracować z tegorocznymi trzecioklasistami.

– Omnibus umożliwia postawienie obiektywnej diagnozy kompetencji dziecka kończącego pierwszy etap edukacji. Taka diagnoza jest niezbędna do tego, aby sformułować rekomendacje zarówno dla dziecka, jak i jego rodziców, i co najważniejsze – dla nauczycieli – mówi dr Aleksandra Piotrowska, psycholog, specjalista w zakresie psychologii szkolnej (rozwojowej i wychowawczej), ambasador marki MAC.

– Wyniki sprawdzianu powinny być analizowane pod kątem diagnozy kompetencji dziecka i powinny stanowić podstawę do indywidualizacji pracy z małym uczniem. Dziecko powinno być przede wszystkim wspierane w pokonywaniu trudności i rozwijaniu uzdolnień. Rodzice zaś powinni być partnerami nauczyciela podczas pracy z uczniem – podkreśla dr Monika Czajkowska, współautorka OMNIBUSA.

Sprawdziany w wersji papierowej są wysyłane do szkół za opłatą. Natomiast sprawdziany w wersji elektronicznej (PDF) są bezpłatne. Jednak należy wydrukować je we własnym zakresie.

Więcej informacji, filmy instruktażowe i zasady przeprowadzenia sprawdzianu znajdą Państwo w tym miejscu: mac.pl/omnibus