Roman Lorens Ambasadorem MAC

Jul 3, 2020

Obowiązkowa nauka zdalna sprawiła, że cyfryzacja edukacji przyspieszyła, do szkół i samorządów trafia sprzęt, a nauczyciele zdobywają nową wiedzę. W Grupie MAC od wielu już lat rozwijamy nowe technologie, oferując nowoczesne narzędzia i oprogramowanie do edukacji, pod marką MAC Technologie.

 Projektory, tablice interaktywne, laptopy czy monitory to tylko przykład szerokiej oferty 

Wiedza z wykorzystania narzędzi TIK to pożądane dzisiaj informacje.
Z tym większą radością informujemy, że Ambasadorem marki MAC Technologie został Roman Lorens, pełniący do tej pory rolę lidera społeczności @ktywni nauczyciel, certyfikowany trener, Akredytowany Ekspert ©KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich. Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, były długoletni dyrektor szkoły. Pan Roman jest liderem i koordynatorem doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, autorem licznych artykułów publikacji książkowych z zakresu zarządzania oświatą i nowych technologii. Stale współpracuje z Pismem Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” i miesięcznikiem „Pracownik Samorządowy”. Wykładowca Akademii „Wspólnoty”. Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.


W ramach współpracy Roman Lorens - Ambasador marki MAC Technologie - będzie dzielił się z nauczycielami i dyrektorami szkół wiedzą z zakresu wykorzystywania nowych technologii w codziennej edukacji.