Trzecioklasiści, na start! Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty OMNIBUS

Jan 10, 2019

Tradycyjnie już w kwietniu uczniowie w całym kraju przystąpią do ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty OMNIBUS. W tym roku w dniach 24–26 kwietnia odbędzie się już jego 4. edycja. Nowością będzie sprawdzian z przyrody.

Dzięki Sprawdzianowi Kompetencji Trzecioklasisty OMNIBUS można zweryfikować umiejętności ucznia po pierwszym etapie edukacji. Dostępne po sprawdzianie raporty prezentują wyniki ucznia na tle klasy, klasy na tle szkoły, a szkoły na tle powiatu, województwa i kraju. Dodatkowo każdy nauczyciel otrzyma dla siebie i dla rodziców rekomendacje do pracy z uczniem.

Dlaczego warto?

Omnibus pozwala sprawdzić wiedzę, wiadomości i umiejętności dzieci, aby w późniejszych latach nauczyciele wiedzieli, na jakim poziomie jest dziecko. Myślę, że jest to także świetny sposób, aby rodzicie wiedzieli, nad czym dziecko musi jeszcze popracować, co już potrafi, a czego jeszcze nie – mówi Patrycja Hanulak-Zemsta, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Zagnańsku k. Kielc.

Jak dodaje dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy: – Taki sprawdzian umożliwia postawienie naprawdę obiektywnej diagnozy kompetencji dziecka kończącego pewien etap edukacji. Taka diagnoza jest niezbędna, żeby przedstawić rekomendacje zarówno dla dziecka, jak i rodzica oraz – co najważniejsze – dla nauczyciela. Na co zwrócić baczniejszą uwagę w pracy z uczniami, co szwankuje, a co wychodzi bardzo dobrze.

Wyniki sprawdzianów dostarczają nauczycielowi informacji o aktualnym poziomie wiedzy i umiejętności uczniów, są wskazaniem do ewentualnych dalszych szczegółowych badań trudności dziecka i zaplanowania działań naprawczych w szkole i w domu we współpracy z rodzicami.

Jak to działa?

Szkołę do OMNIBUSA zgłasza dyrektor. Wystarczy zarejestrować swoją placówkę na mac.pl/omnibus, wypełnić prosty formularz, wybierając wersję sprawdzianów (drukowaną lub PDF) oraz podać ich liczbę. Arkusze w wersji drukowanej zostaną wysłane na adres szkoły, natomiast sprawdziany w wersji PDF nauczyciel będzie mógł wydrukować w szkole. Gotowe wydrukowane arkusze wysyłane do szkoły kosztują 1,5 zł / szt., sprawdziany w wersji elektronicznej PDF są bezpłatne. Rejestracja zgłoszeń odbywa się w dniach 1.02–5.03.2019. Termin ten w przypadku sprawdzianów w wersji PDF, wydłużony został do 23 kwietnia.

Przystąpienie ucznia do Omnibusa to dobra okazja do zmierzenia się emocjonalnie z tego typu sprawdzianami. Na rozwiązanie zadań z przyrody trzecioklasista będzie miał 45 minut, a więc czas jednej godziny lekcyjnej, natomiast na sprawdziany z języka polskiego i z matematyki przewidziano po 90 minut plus 15 minut przerwy.

Kiedy?

Sprawdzian polonistyczny odbędzie się 25 kwietnia, matematyczny 26 kwietnia, a rekomendowany przez organizatora termin sprawdzianu przyrodniczego to 24 kwietnia. Warunkiem otrzymania raportów jest wprowadzenie wyników uczniów z wszystkich sprawdzianów, w tym z przyrodniczego, w terminie do 16 maja. Raport dla dyrektora i nauczyciela udostępniony zostanie do pobrania w aplikacji z końcem maja, natomiast raport podsumowujący wyniki w skali ogólnopolskiej – w połowie czerwca.

Zapisy rozpoczynają się już 1 lutego na stronie mac.pl/omnibus