Diagnozy uczniów - przedszkolna i szkolna

Szanowni Państwo,

Nowa Diagnoza  wiedzy i umiejętności ucznia klasy 1 i 2 oraz Gotowości Szkolnej Dziecka dedykowana dla przedszkoli  są już dostępne, zapraszamy do logowania się w MAC Akademii

W kwestii ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Zespół wydawnictwa MAC Edukacja


WERSJA DLA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

ZGODNA Z NAJNOWSZĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ ORAZ WYMOGAMI RODO. 

Aplikacja umożliwiająca przeprowadzenie diagnozy dojrzałości szkolnej w wersji rozszerzonej, podstawowej lub skróconej oraz obserwacji pedagogicznej dziecka w przedszkolu.

Pobierz instrukcje:
Diagnoza podstawowa - instrukcja
Diagnoza rozszerzona - instrukcja
Arkusz obserwacji - instrukcja
Diagnoza skrócona - instrukcja 

Zobacz instrukcje wideo:

Bezpośrednie linki:

1 Instalacja - [KLIKNIJ I OBEJRZYJ]
2 Rejestracja - [KLIKNIJ I OBEJRZYJ]
3  Logowanie i odzyskiwanie - [KLIKNIJ I OBEJRZYJ]

4 Zakładanie profilu placówki [KLIKNIJ I OBEJRZYJ]
5 Tworzenie i edycja grupy [KLIKNIJ I OBEJRZYJ]
6 Wprowadzanie wyników [KLIKNIJ I OBEJRZYJ]
7 Interpretacja wyników dziecka [KLIKNIJ I OBEJRZYJ]
8 Interpretacja wyników grupy [KLIKNIJ I OBEJRZYJ]
9 Informacja o gotowości szkolnej [KLIKNIJ I OBEJRZYJ]
10 Porównanie wyników grupy [KLIKNIJ I OBEJRZYJ]
11 Diagnoza Skrócona [KLIKNIJ I OBEJRZYJ]
12 Arkusze obserwacji [KLIKNIJ I OBEJRZYJ]
13 Nowe Konto [KLIKNIJ I OBEJRZYJ]
14 Kopia zapasowa [KLIKNIJ I OBEJRZYJ]
15 Import i export danych [KLIKNIJ I OBEJRZYJ]

 


WERSJA DLA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ.

WERSJA DLA JĘZYKA ANGIELSKIEGO (BE HAPPY).

ZGODNA Z NAJNOWSZĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ ORAZ WYMOGAMI RODO. 

Diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów w klasach 1-3. 

POBIERZ INSTRUKCJĘ