TAK dla swobodnego wyboru i bezpłatnych podręczników.

May 30, 2016

Głos MAC Edukacji – jednego z większych wydawców edukacyjnych - w dyskusji na temat dostępności podręczników profesjonalnych wydawców. „Popieramy ideę bezpłatnego podręcznika dla uczniów z punktu widzenia rodziców i finansowanego w ramach dotacji MEN. Podręczniki i dopasowane do nich ćwiczenia powinny pozostać bezpłatne, a koszt ich zakupu powinien być pokrywany w ramach dotacji, podobnie jak wygląda to w innych europejskich krajach” – mówi Grzegorz Kowalski, prezes wydawnictwa MAC Edukacja.

Grzegorz Kowalski, Prezes Zarządu Grupy MAC S.A., jednego z największych wydawców podręczników, do którego należy marka wydawnictwa MAC Edukacja. Blisko co drugi uczeń w Polsce korzysta z publikacji MAC.

Wolny wybór i bezpłatne podręczniki? Tak.

Ogłoszone w ostatnich dniach plany Ministerstwa Edukacji Narodowej likwidacji podręcznika rządowego i umożliwienie nauczycielom swobodnego wyboru podręczników różnych wydawców oceniamy pozytywnie. To spełnienie wielokrotnych postulatów nauczycieli i rodziców.

Popieramy ideę bezpłatnego podręcznika dla uczniów z punktu widzenia rodziców i finansowanego w ramach dotacji MEN. Podręczniki i dopasowane do nich ćwiczenia powinny pozostać bezpłatne, a koszt ich zakupu powinien być pokrywany w ramach dotacji, podobnie jak wygląda to w innych europejskich krajach.

Plany powierzenia przygotowywania podręczników wydawcom oceniamy jako pozytywną decyzję, która przełoży się na jakość kształcenia. To przecież wydawcy posiadają unikatowe kompetencje, zasoby do profesjonalnego przygotowywania materiałów edukacyjnych na różnych etapach nauczania.

Wydawcy, od lat wydający publikacje edukacyjne, przygotowywane przez doświadczonych autorów, zapewniają dostęp do profesjonalnych podręczników i ćwiczeń, przygotowywanych z wielką dbałością o wysoki poziom merytoryczny i zgodność z podstawą programową.

Polskie Wydawnictwo MAC Edukacja, towarzyszące nauczycielom, uczniom i rodzicom już od 27 lat, wspiera najnowsze plany ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wycofywanie podręcznika rządowego będzie odpowiedzią na dotychczasowe doświadczenia w pracy nauczycieli z elementarzem. W sierpniu ubiegłego roku przeprowadziliśmy badania wśród nauczycieli w całej Polsce.* Zapytaliśmy wówczas nauczycieli klas 1 o doświadczenia z pracy z podręcznikiem rządowym. Aż 65% nauczycieli uważało, że wprowadzenie podręcznika rządowego było niekorzystne dla procesu kształcenia, 70% nauczycieli było zdania, że wdrożenie podręcznika rządowego „Nasz Elementarz” stanowiło zdecydowanie ograniczenie w możliwościach i sposobach nauczania. Aż 80,1% nauczycieli było zdania, że nie da się nauczać na odpowiednim poziomie przy pomocy wyłącznie podręcznika rządowego.

* - prezentacja po pobrania pod artykułem.

Najnowsze plany MEN – likwidacja podręcznika rządowego i wprowadzenie swobodnego wyboru podręczników profesjonalnych wydawców, przy zachowaniu modelu finansowania ich zakupu przez budżet Państwa – jest spełnieniem oczekiwań wszystkich zaangażowanych w system edukacji i ważnym krokiem w kierunku polepszenia jakości nauczania przy zachowaniu równego dostępu do profesjonalnych publikacji.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

  1. Prezentacja - wyniki badań